Bài viết mới
Home / Location / Lễ Rạng Đông

Lễ Rạng Đông

Location

Giáng Sinh
Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Buộc dự lễ và nghỉ việc.
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tài liệu Hoa Mân Côi tháng 2.2023

File PDF A4: HMC A4 02.2023 File PDF A5: HMC 02.2023 File Word A5: HMC …