Home / Location / Lễ trọng

Lễ trọng

Location

Năm A
Ngày dâng Giáo phận Bắc Ninh lên Thánh Tâm Chúa. Đnl 7,6-11 ; 1 Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30. Đại Từ + Phượng Giáo chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10) Ủy ban Thánh nhạc …