Home / Location / Lễ trọng

Lễ trọng

Location

Năm A
Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1 Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-10).Minh Dân + Nguyệt Đức chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang

Ngày 01.10.2023, Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang đã được tổ chức tại …