Home / Location / Lễ trọng

Lễ trọng

Location

Năm A
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Các xứ họ rước kiệu cung nghinh chầu Thánh Thể. Đnl 8,2-3.14b-16a ; 1 Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58. Chính tòa Bắc Ninh chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10) Ủy ban Thánh nhạc …