Bài viết mới
Home / Location / Mùng 1 Tết

Mùng 1 Tết

Location

Quý Mão
St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. Chúa Nhật Lời Chúa. Ngô Khê + Tu Hội Thánh Tâm chầu Thánh Thể
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tài liệu Hoa Mân Côi tháng 2.2023

File PDF A4: HMC A4 02.2023 File PDF A5: HMC 02.2023 File Word A5: HMC …