Home / Location / Thứ 2

Thứ 2

Location

Năm lẻ
Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh). Một trăm vị đầu mục Bắc Ninh, tử đạo † 1862.
Lễ phục tím

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang

Ngày 01.10.2023, Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang đã được tổ chức tại …