Home / Location / Thứ 2

Thứ 2

Location

Năm lẻ
Thánh Đaminh Henares Minh, giám mục; thánh Phanxicô Xaviê Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo † 1838. St 12,1-9 ; Mt 7,1-5
Lễ phục xanh

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA  VỀ …