Home / Location / Thứ 2

Thứ 2

Location

Năm lẻ
Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25. Ttđ Bắc Ninh: Thánh Phanxicô Mậu, thầy giảng; Đaminh Úy, thầy giảng; Tôma Đệ, giáo dân; Augustinô Mới, giáo dân; Stêphanô Vinh, giáo dân, tử đạo † 1839. Lễ Nhớ (Đ)
Lễ phục tím

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Họ nhà xứ Tiên Lục mừng bổn mạng

Ngày 2 tháng 2 năm 2023, giáo xứ Tiên Lục hân hoan mừng kính lễ …