Home / Location / Thứ 2

Thứ 2

Location

Năm lẻ
Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân, tử đạo † 1835. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6) ; Mt 8,5-11.
Lễ phục tím

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …