Home / Location / Thứ 3

Thứ 3

Location

Năm lẻ
Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Tôma Vũ Quang Toán, thầy giảng, tử đạo † 1840. St 13,2.5-18 ; Mt 7, 6.12-14
Lễ phục xanh

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA  VỀ …