Bài viết mới
Home / Location / Thứ 4

Thứ 4

Location

Năm lẻ
Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45. (Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, TsHT. Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, linh mục, tử đạo † 1839. Lễ nhớ. (Đ). Thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục, tử đạo † 1839)
Lễ phục tím

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tài liệu Hoa Mân Côi tháng 2.2023

File PDF A4: HMC A4 02.2023 File PDF A5: HMC 02.2023 File Word A5: HMC …