Home / Location / Thứ 5

Thứ 5

Location

Năm lẻ
Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20. CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20. (Được chuyển lễ trọng vào Chúa nhật. x. Lưu ý: X, 1, tr 16)
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …