Home / Location / Thứ 5

Thứ 5

Location

Năm lẻ
Thánh Bêđa Khả Kính, lm, TsHT; thánh Grêgôriô VII, GH; thánh Maria, TN. Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo † 1857. Cv 22,30;23,6-11 ; Ga 17,20-26
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …