Home / Location / Thứ 5

Thứ 5

Location

Năm lẻ
Thánh Paulinô, giám mục Nôla. Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo. 2 Cr 11,1-11 ; Mt 6,7-15
Lễ phục xanh

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10) Ủy ban Thánh nhạc …