Home / Location / Thứ 6

Thứ 6

Location

Năm lẻ
hánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo. Thánh Đaminh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo † 1862. Hc 44,1.9-13 ; Mc 11,11-26
Lễ phục xanh

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …