Home / Location / Thứ 7

Thứ 7

Location

Năm lẻ
Lễ Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Đaminh Cẩm, linh mục, tử đạo † 1859. Lễ nhớ. (x. Mùa Chay, Lưu ý: 2, 2, tr 62 …). Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32
Lễ phục tím

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay năm A

CHÚA BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI Câu chuyện Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại …