Home / Location / Thứ 7

Thứ 7

Location

Năm lẻ
Lễ Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Đaminh Cẩm, linh mục, tử đạo † 1859. Lễ nhớ. (x. Mùa Chay, Lưu ý: 2, 2, tr 62 …). Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32
Lễ phục tím

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …