Home / Location / Thứ 7

Thứ 7

Location

Năm lẻ
Thánh Augustinô Cantuariô. Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25. Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …