Home / Location / Thứ hai

Thứ hai

Location

Năm lẻ
Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tx 1, 1-5. 8b-10; Mt 23, 13-22
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About phuongtim

Check Also

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10) Ủy ban Thánh nhạc …