Lời cảm ơn của cha Gioakim Thoan, phụ trách huynh đoàn Đaminh giáo dân

Kính thưa Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt và quý cha!

Chúng con là các cha: Gioakim Nguyễn Văn Thoan, Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Thiều, O.P, và Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, O.P, xin được gửi lời cảm ơn đến Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận nhân dịp kết thúc và đón nhận sứ vụ mới.

Kính thưa quý Đấng bậc,

Sau khi được thông báo về việc kết thúc sứ vụ làm Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận Bắc Ninh của cha Phaolô Martinô Trần Hoàng Khoa Nam, dòng Đa Minh, Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã bổ nhiệm con là cha Gioakim Nguyễn Văn Thoan làm phụ trách Huynh đoàn Đa Minh trong Giáo phận và đón chào cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Thiều, O.P, dòng Đa Minh đến để làm Đặc trách cho Huynh đoàn Giáo phận. Chúng con xin được gửi lời cảm ơn đến Đức cha Giuse vì tình thương yêu của Đức cha đối với các Hội đoàn trong Giáo phận, cách riêng là Huynh đoàn Đa Minh giáo dân, nên đã chấp thuận và bổ nhiệm chúng con trong việc coi sóc Huynh đoàn Đa Minh.

Qua đây, chúng con cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt và quý cha trong giáo phận đã, đang và sẽ cộng tác với chúng con trong việc nâng cao đời sống thiêng liêng và đạo đức của từng thành viên Huynh đoàn tại các giáo xứ, giáo họ nơi quý cha đang coi sóc.

Chúng con cũng xin Đức cha Giuse, cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt và quý cha, thêm lời cầu nguyện cho chúng con trong sứ vụ mới mà chúng con sẽ và đang đảm nhận trong thời gian tới.

Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và thánh Đa Minh, ban nhiều ơn lành hồn xác đến Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt và quý cha.

Chúng con trân trọng cảm ơn và kính chào.

Gioakim Nguyễn Văn Thoan

Tin liên quan