Lớp mục vụ khai giảng năm học mới

TGM Bắc Ninh, ngày 01.9.2023, Thánh lễ khai giảng năm học mới dành cho quý thầy năm Mục vụ đã diễn ra vào lúc 5h30 do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse trong Thánh lễ khai giảng có Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, nguyên Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, và quý cha trong gia đình Toà Giám mục.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đi từ ý tưởng của bài Tin Mừng mười cô trinh nữ để mời gọi mỗi thầy phải biết chủ động và tiên liệu. Mỗi thầy phải biết mình cần gì, chuẩn bị những gì để có thể thực hiện được sứ vụ mà Chúa sẽ trao. Không bao giờ được chủ quan nghĩ rằng mình đã tốt nghiệp Đại Chủng viện và thụ động để thời gian trôi qua cách lãng phí.

Lớp Mục vụ của Giáo phận năm nay có 8 thầy. Đây là những thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Hà Nội và Xuân Lộc. Các thầy sẽ có một năm chuẩn bị tâm hồn và học tập mục vụ tại các giáo xứ trước khi lãnh chức thánh. Trong buổi gặp riêng, Đức Cha Cosma đã ví von 8 thầy như 8 mối phúc thật. Mỗi thầy cần phải trở nên một mối phúc, một con đường dẫn mọi người đến với Chúa.

Chúng ta cùng dâng quý thầy năm Mục vụ, cùng toàn thể quý thầy chủng sinh của Giáo phận đang chuẩn bị bước vào năm học mới được đầy ơn khôn ngoan, luôn biết chủ động và tiên liệu trong mọi việc để trở nên những dụng cụ ngoan nguỳ và hữu dụng của Chúa.

 Phạm Vinh


5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN