Lưu ý của Tòa Ân giải về Bí tích Hòa giải trong đại dịch hiện nay

Lưu ý của Tòa Ân giải
về Bí tích Hòa giải trong đại dịch hiện nay, 20.03.2020
“Thầy ở cùng các con luôn mãi” (Mt  28,20)

Tính chất nghiêm trọng của hoàn cảnh hiện nay đòi phải suy tư về sự khẩn cấp và trọng tâm của Bí tích Hòa giải, cùng với một số giải thích cần thiết, cho cả giáo dân và các thừa tác viên được mời gọi cử hành Bí tích này.

Ngay trong cơn đại dịch COVID-19, Bí tích Hòa giải cũng được ban theo Giáo luật phổ quát và các quy định của Ordo Paenitentiae (Sách Nghi thức Sám hối).

Xưng tội cá nhân là cách thông thường để cử hành bí tích này (x. Giáo luật, 960), còn việc xá giải chung, mà không xưng tội cá nhân trước đó, không thể được ban, ngoại trừ trường hợp nguy tử gần kề, vì không có đủ thời gian để nghe lời thú tội của từng hối nhân (x. Giáo luật, 961, §1), hoặc trường hợp khẩn thiết nhất (x. Giáo luật, 961, §1,2). Nhận định về tình trạng này là trách nhiệm của giám mục giáo phận, có tham khảo các tiêu chí đã đồng thuận với các thành viên khác của Hội đồng Giám mục (x. Giáo luật, 455, §2) và không phương hại đến sự cần thiết, để xá giải thành sự, của votum sacramenti [ý muốn lãnh nhận bí tích] của cá nhân hối nhân, nghĩa là, quyết tâm sẽ đi xưng thú các tội trọng vào thời gian thích hợp, mà hiện tại họ không thể xưng được (x.  Giáo luật, 962, §1).

Tòa Ân giải tin rằng, nhất là ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch và trong khi chờ đợi tình hình thuyên giảm, các trường hợp khẩn thiết được đề cập nói trên tại điều 961, §2 của Bộ Giáo luật, có thể sẽ xảy ra.

Bất kỳ năng quyền đặc biệt nào khác được luật ủy thác cho các giám mục giáo phận cũng phải luôn lưu tâm đến lợi ích tối cao của phần rỗi các linh hồn (x. Giáo luật, 1752).

Nếu bất ngờ xảy ra nhu cầu phải ban bí tích tha tội cho nhiều tín hữu cùng lúc, linh mục buộc phải báo trước cho giám mục giáo phận ngay khi có thể hoặc, nếu không thể, phải báo lại cho ngài càng sớm càng tốt (x. Ordo Paenitentiae, 32).

Do đó, trong tình trạng khẩn cấp của đại dịch hiện nay, giám mục giáo phận có trách nhiệm chỉ dẫn các linh mục và hối nhân áp dụng những điều lưu tâm thận trọng khi cử hành bí tích hoà giải cá nhân, chẳng hạn như cử hành ở một nơi thông thoáng bên ngoài tòa giải tội, giữ khoảng cách phù hợp, sử dụng khẩu trang bảo vệ, mà không làm phương hại đến mối quan tâm bảo vệ tuyệt đối ấn tín toà giải tội và sự kín đáo cần thiết.

Hơn nữa, bao giờ cũng thuộc về các giám mục giáo phận, trong địa giới giáo phận của các ngài và liên quan đến mức độ lây nhiễm đại dịch, trách nhiệm xác định các trường hợp khẩn thiết nghiêm trọng nào được giải tội tập thể cách hợp pháp: ví dụ, khi các tín hữu nhập viện vì nhiễm bệnh với nguy cơ tử vong, chuẩn bị phương thức thích hợp cho việc sử dụng các phương tiện tăng âm càng nhiều càng tốt để có thể nghe được lời xá giải.

Khi cần thiết, cần thỏa thuận với các cơ quan y tế, xem xét đến nhu cầu và phương thức thích hợp để thành lập các nhóm “tuyên uý bệnh viện ngoại thường”, để bảo đảm việc trợ giúp thiêng liêng cần thiết cho người bệnh và người hấp hối. Cũng lưu ý đến nguyên tắc tự nguyện và tuân thủ các quy tắc đề phòng lây nhiễm.

Trường hợp cá nhân tín hữu thấy mình trong cơn đau đớn không thể lãnh bí tích tha tội, thì nên nhớ rằng khi ăn năn tội cách trọn, vì yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, thể hiện bằng lời chân thành xin ơn tha thứ (mà hiện tại hối nhân có thể bày tỏ) cùng với votum confessionis [ước ao xưng tội], nghĩa là quyết tâm đi xưng tội, càng sớm càng tốt, thì đã được tha tội, kể cả tội trọng (x. GLHTCG, 1452).

Hơn bao giờ hết, Hội Thánh sẽ trải nghiệm sức mạnh của mầu nhiệm các thánh thông công, khi dâng lên Chúa là Đấng chịu đóng đinh và Sống lại, những ước nguyện của mình, đặc biệt là Hy lễ thánh, được các linh mục cử hành hằng ngày, cả khi không có giáo dân tham dự.

Như một người mẹ hiền, Giáo hội khẩn nài Chúa cho nhân loại thoát khỏi tai họa này, bằng cách kêu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của Lòng thương xót, là Đấng Chữa lành Bệnh nhân, và Thánh Giuse Bạn trăm năm của Mẹ, Đấng luôn bảo trợ cho Giáo hội vững bước trên trần gian.

Xin Đức Maria Rất thánh và Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng ta được dồi dào ơn hòa giải và ơn cứu độ, nhờ chăm chú lắng nghe Lời Chúa, mà Ngài nhắc lại cho nhân loại ngày nay: “Hãy dừng tay lại và biết rằng Ta là Thiên Chúa (Tv 46,10), “Thầy ở cùng các con luôn mãi” (Mt 28,20).

Ban hành tại Rôma, từ trụ sở Tòa Ân giải, ngày 19 tháng Ba năm 2020,
Lễ kính trọng thể Thánh Giuse, Bạn trăm  năm của Đức Trinh Nữ Maria, Bổn mạng Giáo hội hoàn vũ.

Hồng y Mauro Piacenza
Chánh án Tòa Ân giải

Krzysztof Nykiel
Chánh Văn phòng

Chuyển ngữ: Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Nguồn: Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tin liên quan