Home / Mến yêu hằng ngày / Mến Yêu Hằng Ngày, 10.4.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, 10.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU HIẾN TẾ

Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020 (Ga 18, 1-19.42)

SUY NIỆM

“Thế là đã hoàn tất!”  

Lời tuyên bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết công trình cứu độ của Ngài “đã hoàn tất” theo nghĩa không còn gì để làm thêm nữa, đã chấm dứt. Ðã hoàn tất: hy vọng về một Đấng Cứu Thế đã được đáp ứng tận tình, bởi tình yêu tròn đầy nơi Ngài, một tình yêu trao ban trọn vẹn đến nỗi dốc cạn giọt máu cuối cùng cho người mình yêu. Cái chết của Chúa Giêsu, mà chúng ta chiêm ngắm ngày hôm nay, là sự hy sinh cao cả để đền bù cho tội lỗi chúng ta, là quà tặng vô giá Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Có lẽ, hình ảnh Chúa Giêsu chịu treo đau khổ trên Thánh Giá đã quá quen thuộc với chúng ta. Dường như quen thuộc quá khiến ta trở nên chai lỳ, khô khan, và rồi ta chẳng thể cảm nghiệm mình được yêu dường nào. Ngài đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc con người bằng chính giá máu của mình, và cho đến hôm nay, hằng ngày hằng giờ, Ngài vẫn dâng mình trên bàn thờ vì những lỗi phạm của chúng ta.

Chính vì thế, vương quốc của Chúa Giêsu là vương quốc của Tình Yêu. Chịu treo lơ lửng trên Thập giá, Vua Giêsu không mặc áo cẩm bào sang trọng đính ngọc dát vàng, nhưng chịu cảnh thân mình bầm dập, loang lổ vết thương. Một vị vua không cai trị bằng quyền uy vũ lực, nhưng chinh phục các tâm hồn bằng tình yêu. Một vị vua không có lãnh thổ trên bản đồ thế giới, nhưng nằm sâu trong trái tim mọi người. Vị Vua lạ lùng này đã hiến trao mạng sống mình cho muôn người được sống, trút cho nhân loại cả giọt máu cuối cùng trong đáy tim!

Giờ đây, mời bạn hãy để tâm hồn mình được đắm chìm trong tình yêu hiến tế của Chúa Giêsu, để tận sâu trong trái tim, chúng ta có thể cảm nghiệm được tình yêu trọn hảo của Ngài.

Thật là một sự an ủi đối với Chúa Giêsu nếu ta biết giành trọn từng giây phút trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh này để suy ngẫm một cách chân tình nhất về tình yêu cao vời của Ngài nơi mầu nhiệm Thập Giá. Hãy thật sự thinh lặng cõi lòng mình. Hãy mở con mắt đức tin để chiêm ngắm Chúa, chiêm ngắm tình yêu thương tha thứ vô biên của Chúa dành cho chúng ta . Hãy suy ngẫm về một Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Chúa Cả trời đất nhưng chấp nhận nhập thể làm người, sống kiếp người, chết dưới bàn tay con người, những người con chính Ngài tạo dựng, phải chịu mọi sự đày đọa những tạo vật mà Ngài hết mực yêu bằng một tình yêu trọn vẹn. Thật lạ lùng!

Tình yêu nơi Chúa Giêsu là một tình yêu hiến tế vượt mọi không gian, thời gian. Không còn gì quý hơn để ban tặng, Ngài đã trao ban cả thân xác, để thấm nhập vào xác thân con người. Ngài ngỏ lời cho chúng ta hiểu rằng: Yêu là cho đi, cho hết, cho cả cuộc đời. Một khi cảm được tình yêu cao cả này, thì ta mới có thể bắt chước yêu như Ngài đã yêu. Tình yêu mời gọi ta yêu cả kẻ thù, cả những người vu khống, hãm hại ta một cách chân thành. Thiên Chúa đã trao ban cho con người chúng ta một tình yêu vượt qua mọi ranh giới, vượt trên mọi tình yêu.

Lạy Chúa, hơn ai hết con cảm nhận được Chúa khao khát linh hồn và tình yêu nơi con dường nào. Người đã hoàn thành công cuộc cứu độ con và toàn nhân loại. Xin giúp con cảm nghiệm được tình yêu cao vời của Ngài, để rồi con sống tình yêu Ngài giữa đời thường. Giúp con học cách tha thứ, học cách đón nhận Chúa vào trong cả những lỗi phạm của con. Giúp con biết dâng tất cả những gì là của con cho Chúa. Lạy Chúa con tạ ơn Ngài, vì món quà “Máu Châu Báu”, món quà tình yêu mà Ngài đã ban tặng, để cứu độ nhân loại. Chúa ơi, con yêu mến Ngài.

____

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/7-holy-week/

God Suffers Human Death

Good Friday of the Lord’s Passion (Year A, B, C)

Ponder today, this dark day, the final words of Jesus.  Scripture records seven last statements, or the “Seven Last Words.”  Take each phrase and spend time with it.  Seek the deeper spiritual meaning for your life.

“Father, forgive them, for they know not what they do.”

Jesus’ forgiveness of others was radical and to a degree never seen before.  While hanging on the Cross and enduring the cruelty of others, Jesus spoke words of forgiveness.  He forgave them in the midst of His persecution.

What’s more is that He even acknowledged that those crucifying Him were not fully responsible.  They clearly did not know what they were doing.  This humble acknowledgment of Jesus shows the depth of His tender mercy.  It reveals He died not in anger or resentment, but in willing sacrifice.

Can you say these words?  Can you call to mind the person who has hurt you and pray that the Father forgives them?  Leave judgment to God and offer mercy and forgiveness.

“I assure you, today you will be with me in paradise.”

What a consolation it must have been for the good thief to hear these words.  He must have been experiencing a certain despair in life at that moment as he, along side of Jesus, was dying on a cross.  What a gift it was to be there next to the Savior of the World, sharing in the sufferings of Christ in such a real way.  And this man was privileged to be among the first to receive this gift of salvation won by Jesus on the Cross.

Jesus offers us the same assurance.  He offers salvation to us beginning today.  And He offers it to us in the midst of our own suffering and sin.  Can you hear Him offer you this gift of mercy?  Can you hear Him invite you to share His gift of everlasting life?  Let Him speak this invitation to you and let the eternal life of paradise begin to take hold more deeply today in your soul.

“Woman, behold your son.”

What a gift!  Here, dying on the Cross, Jesus entrusted His own mother to John.  And in so doing, He entrusted her to each one of us.  Our unity with Jesus makes us a member of His family and, thus, sons and daughters of His own mother.  Our Blessed Mother accepts this responsibility with great joy.  She embraces us and holds us close.

Do you accept Jesus’ mother as your own spiritual mother?  Have you fully consecrated yourself to her?  Doing so will place you under her mantle of protection and love.

“My God, my God, why have you forsaken me?”

Jesus was not abandoned but He allowed Himself to feel and experience this complete loss of the Father in His human nature.  He felt the deep experience of despair.  He allowed Himself to know and experience the effects of sin.  Therefore, He knows what we go through when we despair.  He knows what it feels like.  And He is there with us in those temptations enabling us to press on through any despair toward total faith and trust in the Father.

“I thirst.”

What a meaningful statement.  He thirsted physically at that moment for water to quench His dehydration.  But more than that, He thirsted spiritually for the salvation of all of our souls.  Jesus’ spirit still longs for this gift of salvation.  He longs to call us His children.  He thirsts for our love.

Ponder Jesus saying these words to you.  “I thirst for you!” He says.  It is a deep and burning thirst for your love.  You satiate Jesus’ thirst by returning that love.  Satiate His thirst this Good Friday by giving Him your love.

“Father, into your hands I commend my spirit.”

These are the words we need to pray more than any.  These are the words of complete surrender to God.  Prayer is ultimately about one thing.  It’s about surrender.  It’s about trust.  Say these words over and over today and let this perfect surrender of Jesus also be your surrender.

Surrender means God is in control.  It means that we let go of our own will and choose only God’s.  And it means that God pledges to accept our surrender and guide us into the perfect plan He has in mind for us.

“It is finished.”

It’s significant that He said “It is finished” as His last words.  What does this mean?  What is finished?

This spiritual statement from Jesus is one that affirms that His mission of the redemption of the whole world is accomplished.  “It” refers to His perfect sacrifice of love offered for all of us.  His death, which we commemorate today, is the perfect sacrifice which takes away the sins of all.  What a gift!  And what a sacrifice Jesus endured for us!

We are used to seeing this sacrifice on the Cross.  We ponder this sacrifice every time we look at the crucifix.  But it is important to note that our over-familiarity with the Cross can tempt us to lose sight of the sacrifice.  It’s easy for us to miss what Jesus actually did for us.  He accomplished the act that saves us and He is now offering it to us.  Let this completed act of Divine Mercy penetrate your soul.  He desires to say that His sacrifice has “finished” its work in your soul.

So today, on this Good Friday, it would be good if we spent the day pondering the reality of Jesus’ sacrifice.  Try to understand what it was like for God Himself to suffer and die.  Contemplate what it was like for God Himself, the Creator of all things, to be put to death by those whom He created, to suffer at the hands of those whom He loved with a perfect love.

Understanding Jesus’ sacrificial love will enable us to love as He did.  It will enable us to love those who have hurt us and those who persecute us.  His love is total.  It is generous beyond description.

Lord, I know You thirst for my soul.  You finished what You started by dying on the Cross for my salvation and the salvation of the world.  Help me to understand Your love and to accept it into my life.  Help me to forgive. Help me to invite you into my own darkness and sin. Help me to abandon all to You. I thank You, dear suffering Lord, for the gift of Your Precious Blood, poured out for the salvation of the world.  Jesus, I trust in You.

About admingdbn

Check Also

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.9.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 22-09-2020 (Lc 8,19-21) Mẹ và anh em Đức Giê-su …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.