Home / Mến yêu hằng ngày / Mến Yêu Hằng Ngày, 17.4.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, 17.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CỨU VỚT CÁC LINH HỒN

Thứ 6, 17-04-2020 (Ga 21, 1-14)

 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”  Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

 

SUY NIỆM

Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. (Ga 21,6)

Có lẽ mọi ngư dân đều ưa thích sự trải nghiệm mà Chúa Giê-su ban cho các tông đồ trong trích đoạn trên. Các tông đồ đã đánh cá suốt cả đêm mà không bắt được gì cả. Đến sáng, Chúa Giê-su xuất hiện trên bờ nhưng các ông không nhận ra Ngài. Ngài gợi cho họ một ý tưởng đơn giản là hãy thả lưới bên phải mạn thuyền. Họ đã vâng theo và bắt được rất nhiều cá đến nỗi họ không thể kéo lên được. Đúng thật là một mẻ cá thú vị!

Mẻ cá này không chỉ là một ân huệ từ Chúa Giê-su, để giúp các tông đồ trong công việc của họ. Mà nó còn mang tính biểu tượng cao. Biểu tượng quan trọng nhất chính là Chúa Giê-su đã ban cho các tông đồ một lời mời gọi mới. Họ sẽ không chỉ còn đi đánh bắt cá, thay vào đó, từ giờ họ sẽ ra đi để cứu vớt các linh hồn. Điều quan trọng là nếu họ cố gắng cứu vớt các linh hồn bằng chính sự nỗ lực của họ, thì họ sẽ ra về tay trắng. Tuy nhiên, nếu họ làm theo thánh ý Thiên Chúa, theo cách của Ngài, đúng thời điểm Ngài muốn, thì những nỗ lực của họ sẽ gặt hái được rất nhiều hoa trái. Họ còn gặt hái được nhiều hơn cả những điều mà họ có thể tưởng tượng.

Phép lạ này của Chúa Giê-su bắt đầu tỏ lộ cho các tông đồ và cho cả chúng ta lời mời gọi hãy đi loan báo Lời Chúa cho thế giới. Lời mặc khải này đến sau sự Phục Sinh của Chúa Giê-su khi Ngài đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng cho các tông đồ, để Ngài thực thi sứ mệnh cứu rỗi mà Chúa Cha trao cho Ngài. Chúng ta nhận thấy rằng phép lạ này là lời mời gọi chính chúng ta đi loan báo Tin Mừng Thiên Chúa.

Đôi khi các Ki-tô hữu có xu hướng đưa ra thật nhiều ý tưởng “hay” để truyền bá Tin Mừng. Nhưng mấu chốt là phải đặt mình xuống trước mặt Thiên Chúa và nhận thấy rằng: Chúng ta sẽ không thể loan báo Tin mừng, nếu không có ơn Chúa soi sáng và hướng dẫn. Điều này cho chúng ta biết, chúng ta nên chờ đợi Ngài và hãy để Ngài nói. Chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa và chỉ trả lời khi được Ngài dẫn dắt. Truyền giáo là sự đáp trả của ta với lời mời gọi của Chúa Giê-su hơn là việc chúng ta làm mọi sự bằng nỗ lực của chính mình. Đây là thông điệp quan trọng nhất của sự kiện kỳ ​​diệu này.

Trong khi chúng ta đang tiếp tục cử hành ngày lễ Phục Sinh, thì đây cũng là thời điểm thuận lợi để mỗi chúng ta suy ngẫm về trách nhiệm truyền giáo của mình. Hết thảy chúng ta đều có một lời mời gọi chia sẻ công việc này của Chúa Giê-su. Mỗi chúng ta sẽ có cách thể hiện khác nhau theo ơn gọi và sứ mệnh của mình. Nhưng câu hỏi thực sự là: “Tôi có đang đáp lại lời mời gọi từ Chúa Giê-su để truyền giáo theo cách mà Ngài đang hướng dẫn tôi không?” Đây là một câu hỏi quan trọng. Chúng ta nên biết rằng sứ mệnh đặc biệt mà Chúa Giê-su ban cho mỗi người trong chúng ta không được giao phó cho bất kỳ ai khác. Và Ngài thực sự muốn chúng ta cộng tác cùng Ngài.

Hôm nay, mời bạn hãy suy ngẫm theo lời mời gọi mà Chúa đã ban cho các tông đồ, hãy lắng nghe lời Ngài mời gọi bạn, đến với những người xung quanh để loan báo Tin Mừng theo thánh ý Ngài. Hãy để Chúa nói với bạn và sẵn lòng đón nhận sự hướng dẫn của Ngài. Chúa muốn bạn phụng sự, vì vậy hãy để Ngài làm việc nơi bạn!

Lạy Chúa, con muốn được phụng sự Ngài. Con muốn được loan truyền Tin Mừng theo ý muốn của Ngài. Xin giúp con biết tự tin đáp lại lời mời gọi, và giúp con biết chân thành lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài. Chúa ơi, cho con được phụng sự Ngài, để con biết cứu vớt nhiều linh hồn về với Vương Quốc của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài.

____

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/8-octave-of-easter/ 

Fishing for Souls with Jesus

Friday of the Octave of Easter

“Cast the net over the right side of the boat and you will find something.” So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish. John 21:6

Every fisherman would love to have the experience that Jesus offered the Apostles in the passage above.  The Apostles were fishing all night and caught nothing.  Then, in the morning, Jesus appeared on the shore but they did not realize it was Him.  He then gave them a simple command to cast their net off the right side of the boat.  And they caught so many fish they could not pull them in.  What an exciting catch!

This catch of fish was much more than just a favor from Jesus to help them with their work.  It was highly symbolic.  The central symbolism is that Jesus was giving the Apostles a new calling.  They would no longer be fishing just for fish, rather, they were now to fish for souls.  And the important part is that if they attempted to do this by their own efforts, they would come up empty handed.  If, however, they did it at the Lord’s command, in His way, within His timing, then their efforts would provide an abundance of good fruit.  More than they could ever imagine!

This miracle of Jesus begins to reveal to the Apostles (and to us) the command that comes to evangelize the world.  This revelation comes after His Resurrection as Jesus gives His final instructions to the Apostles to carry out His mission of salvation.  We should see in this miracle our own call to spread the Good News.  And we must see in this miracle the command to spread the Good News only at the command of Jesus, in His way and within His timing.

Sometimes Christians tend to come up with many “good” ideas to spread the Gospel.  But the key is to humble ourselves before God and realize that we are incapable of spreading the Good News of the Gospel unless the Lord is leading the way and giving the direction.  This tells us we should wait on Him and let Him speak.  We must listen to His voice and respond only when He leads.  Evangelization is a response to Jesus rather than something we do by our own effort.  This is the central message of this miraculous event.

As we continue our Easter Day celebration it is a good time for each of us to reflect upon our own responsibility to evangelize.  We all have a calling to share in this work of Jesus.  It will take on different forms for each of us according to our vocation and mission.  But the real question is this: “Am I responding to the call from Jesus to evangelize in the way He is directing me?”  This is an important question.  We should know that the particular mission Jesus gives us is not entrusted to anyone else.  And He does want to use us. 

Reflect, today, upon this command our Lord gave to the Apostles and hear Him speak this same command to you, calling you to “fish for souls” in accord with His holy will.  Let the Lord speak to you this week and let yourself be open to His direction.  God wants to use you, so make sure you let Him!

Lord, I do want to be used by You.  I do want to evangelize in accord with Your will.  Help me to confidently answer the call, and help me to sincerely listen to the direction You give.  Use me, dear Lord, to save many souls for Your Kingdom.  Jesus, I trust in You.

About admingdbn

Check Also

Mến Yêu Hằng Ngày, 22.9.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 22-09-2020 (Lc 8,19-21) Mẹ và anh em Đức Giê-su …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.