Mến Yêu Hằng Ngày, 20.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 2, 20-01-2020 (Mc 2,18-22)

Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

SUY NIỆM

“Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.” (Mc 2,21)

Chúng ta thường nghe Chúa Giê-su nói về phép loại suy tương tự thế này trước đó. Cách nói này thật là dễ nghe, nhưng chúng ta cũng có thể dể dàng bỏ qua khi chưa hiểu rõ ý nghĩa. Còn bạn, bạn có hiểu câu Chúa nói ở trên không?

 Trước đó, Chúa Giê-su nói về việc rượu mới và bầu da mới. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, làm như vậy thì bầu sẽ hư và rượu đổ ra. Rượu mới thì bầu da phải mới.

Cả hai phép loại suy này đều nói đến một sự thật về đời sống thiêng liêng. Nó biểu lộ cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta ước mong nhận sự mới mẻ của Chúa và sự đổi mới từ Tin Mừng, trước hết chúng ta cần trở nên những tạo vật mới. Một đời sống cũ chất chứa tội lỗi sẽ không thể đón nhận được những ân sủng mới. Chính vì thế, để đón nhận tràn đầy những sứ điệp của Chúa Giê-su, chúng ta phải để bản thân tái sinh một lần nữa, được uốn nắn trong tay Ngài.

Chúng ta nhớ lại câu: “Hầu những ai đã có sẽ được cho thêm; còn kẻ không có, ngay đến những gì hắn đang có cũng bị lấy đi” (Mc 4,25). Lời Chúa dạy chúng ta một thông điệp tương tự. Khi chúng ta được đổ đầy ân sủng mới, chúng ta càng nhận được thêm nhiều hồng ân khác nữa.

Những gì là “rượu mới” và “miếng vá mới” mà Chúa Giêsu mong muốn ban cho chúng ta? Nếu bạn đang sẵn sàng để cho đời sống của mình được canh tân, bạn sẽ càng khám phá được những ơn lành tuôn đổ xuống trên bạn. Sự giàu có càng được trao ban thì càng nhận được thêm sự giàu có. Nó cũng như khi ai đó nhận được giải thưởng xổ số và quyết định cho đi hết thảy để anh trở thành người giàu có đích thực. Đó là cách ân sủng hoạt động. Và tin vui tốt lành cho chúng ta là Thiên Chúa khao khát cho mỗi người chúng ta trở nên giàu có dư tràn.

Phản tỉnh ngày hôm nay dựa trên lời dạy của Chúa Giêsu. Nhận biết rằng Ngài muốn tuôn đổ ơn lành phong phú xuống trên cuộc đời bạn nếu bạn sẵn sàng để chính mình được tái sinh.

Lạy Chúa, con khao khát được sinh ra một lần nữa. Con muốn sống một đời sống mới trong ân sủng để muôn vàn ân phúc được tuôn đổ trên con qua thánh ý của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giúp con giữ gìn trọn đời sống phong phú mà Chúa trao ban cho con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

 

——//—–//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: : https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/second-week-in-ordinary-time/

 

No one sews a piece of unshrunken cloth on an old cloak.  If he does, its fullness pulls away, the new from the old, and the tear gets worse.  Mark 2:21

We’ve all heard this analogy from Jesus before.  It’s one of those statements that we can easily hear and then dismiss without comprehending.  Do you understand what it means? 

This analogy is followed by the analogy of pouring new wine into old wineskins.  Jesus states that no one does this because it will burst the old wineskins.  Therefore, new wine is poured into new wineskins.

Both of these analogies speak to the same spiritual truth.  They reveal that if we wish to receive His new and transforming Gospel message, we must first become new creations.  Our old lives of sin cannot contain the new gift of grace.  Therefore, in order to fully receive the message of Jesus, we must first become created anew.

Recall the Scripture: “To the one who has, more will be given; from the one who has not, even what he has will be taken away” (Mark 4:25).  This teaches a similar message.  When we are filled with the newness of grace, we are graced all the more.

What is that “new wine” and “new patch” that Jesus desires to give you?  If you are willing to let your life be made new, you will discover that more will be poured upon you as you receive more.  Abundance will be given when abundance has already been received.  It’s as if someone won the lotto and decided to give it all away to the wealthiest person he can find.  This is how grace works.  But the good news is that God desires that all of us be rich in abundance.

Reflect, today, upon this teaching of Jesus.  Know that He wants to pour an abundance of grace into your life if you are willing to let yourself be first created anew. 

Lord, I desire to be made anew.  I desire to live a new life
in grace so that even more grace can be lavished upon me through Your sacred words.  Help me, dear Lord, to embrace the life of abundance that You have in store for me.  Jesus, I trust in You.

——