Bài viết mới
Home / Tông đồ cầu nguyện / Mến Yêu Hằng Ngày, 20.7.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, 20.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 2, 20-07-2020 (Mt 12, 38-42)

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay thuộc về phần IV – Mầu Nhiệm Nước Trời (II- Công Bố Nước Trời; III- Rao Giảng Nước Trời). Sau khi Chúa Giê-su đã mặc khải một cách từ từ về Nước Trời, và Loan Báo về Nước Trời, cuộc sống của dân chúng bắt đầu đảo lộn, từ thường dân cho đến giới lãnh đạo, cả về thế quyền và thần quyền. Họ đến với Chúa Giê-su, vì những lời người giảng dạy trong các Bài Giảng Trên Núi có sức lôi cuốn và họ được “mở mắt” vì những những phép lạ chữa lành Ngài đã làm cho dân chúng.

Có lẽ, họ tò mò vì Chúa làm phép lạ như một đấng có uy quyền. Kinh sư và Pha-ri-sêu là giới lãnh đạo về mặt tinh thần của Do Thái Giáo, họ cũng mải mê đi tìm những dấu lạ.

Liệu rằng, thời đại chúng ta có đi tìm “dấu lạ”? Câu trả lời của Chúa Giê-su cách đây 2000 năm trước, có là câu trả lời cho thế hệ chúng ta. Đối với chúng ta, chúng ta đón nhận “Mầu Nhiệm Nước Trời” thế nào? Nước Trời là quốc gia nào trên bản đồ thế giới này?

Chúa Giê-su đã đến với thế giới để công bố “Mầu Nhiệm Nước Trời”. Ngài dùng lời của Ngài, để khởi tạomột Vương Quốc của tình thương, nơi con người sống hạnh phúc và yêu thương nhau. Và phép lạ Chúa làm, là cách mà Chúa đặt nền móng cho sự thành lập của Vương Quốc ấy. Và cuối cùng, phép lạ đỉnh cao đã xảy ra, là một Thiên Chúa toàn năng đã hạ mình, chịu chết vì quá thương con người. Để một phép lạ khác xảy ra, là hoán cải lòng người?

Ngay giờ phút này, bạn có đang tin Chúa đang biến đổi thế giới, biến đổi chính bạn, và làm phép lạ cho thế giới này không? Bạn có tin bạn có khả năng “làm phép lạ” không? Phép lạ xảy ra ở một khoảnh khắc bạn cảm thấy mình yêu đời, và muốn yêu người. Phép lạ là lúc bạn gặp một người đau khổ, bạn chia sẻ và họ thấy vui vẻ hơn. Phép lạ là khi có ai đó tặng bạn một cái ôm, lúc bạn cảm thấy chán chường nhất…

Nếu tin, thì chúng ta đâu cần đòi Chúa làm phép lạ, bởi phép lạ của Chúa ở trong những điều rất bình thường của cuộc sống.

Cầu chúc bạn luôn tỉnh thức để nhận ra phép lạ đang xảy ra hằng ngày.

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

About admingdbn

Check Also

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.10.2020

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng …