Mến Yêu Hằng Ngày, 3.2.2020

Mến Yêu Hằng Ngày, 03.02.2020

Thứ 2, Mc 5,1-20

Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin Người rằng: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo – chừng hai ngàn con – từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

SUY NIỆM

“Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.”

Mở đầu bài Tin Mừng, anh thanh niên này là kẻ sống nơi chốn mồ mả, chịu sự xâm chiếm bởi rất nhiều quỷ. Anh có những hành động hoang dại và không ai có thể chế ngự được anh. Theo như trình thuật Mác-cô, anh bị quỷ “Đạo binh” nhập vào và chúng rất đông. Dân chúng nơi đây đều sợ anh.

Sau khi được Đức Giê-su trừ quỷ, anh hoàn toàn biến đổi. Anh “ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo”. Một điều thú vị cần lưu ý trong câu chuyện này là: khi người dân trong thị trấn bước ra và nhìn thấy người đàn ông này ngồi đó, “trí khôn tỉnh táo”, họ bị sốc và “phát sợ”. Họ không biết phải nghĩ thế nào về tình huống này. Họ không thể hiểu được, một người bị quỷ ám, một người mà họ đã quá quen với sự man dại và mất lí trí của anh nay sao lại có thể trở nên tỉnh táo bình thường được như thế? Họ bị sốc. Và cơn sốc ấy là bởi nỗi sợ hãi điều mà họ chẳng thể hiểu được.

Sự kiện này cho ta thấy một vài điểm thú vị. Nó bày tỏ rằng, nếu chúng ta không hiểu được quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta chắc hẳn sẽ thấy mình sợ hãi khi chứng kiến sức mạnh của Ngài. Những người trong thị trấn đáng lẽ phải tràn đầy niềm vui và hân hoan vì sự biến đổi hoàn toàn của người đàn ông này. Tuy nhiên, thay vào đó họ lại sợ hãi bởi họ đã không hiểu được sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. Ngài mong muốn làm những điều tuyệt vời và mang lại sự thay đổi hoàn toàn cho cuộc sống của chúng ta. Ngài muốn loại bỏ sự ác ẩn nấp trong thế giới của chúng ta, và đổ đầy bằng Lòng Thương Xót cùng Bình an của Ngài. Khi suy ngẫm về sức mạnh của Chúa, chúng ta hãy để bản thân hiểu rõ hơn về Ngài. Nếu ta hiểu Ngài, ta sẽ sẵn sàng hơn để vui mừng vì những điều tốt lành kì diệu Ngài làm.

Con người hôm nay có vẻ văn minh hiện đại, khoa học hơn, nhưng cũng có những người vẫn bị bệnh tật chi phối, bị ám, bị ma nhập, bị tâm thần, có người tìm đến tự tử và cả những dịch bệnh làm đảo loạn hoàn cầu như dịch cúm corona. Đứng trước những bệnh tật như thế, trước cái chết của hằng trăm con người, chúng ta thấy mình thật nhỏ bé, có khi thấy bất lực, bỏ tay, không cứu nổi chính mình. Xin Chúa tiếp tục là nguồn sức mạnh và là niềm hy vọng đời đời cho chúng ta.

Lạy Chúa, con hân hoan trong quyền năng của Chúa. Con hân hoan trong sự vĩ đại và vinh quang của Ngài. Xin giúp con nhận biết những cách thức Ngài làm việc trong thế giới của chúng con và trong đời sống của những người xung quanh con. Khi con chứng kiến quyền năng biến đổi của Ngài nơi mọi việc, xin đổ đầy trái tim con lòng cảm tạ tri ân về hết thảy những điều Ngài đã làm. Amen.

——-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/fourth-week-in-ordinary-time/

Total Transformation

Monday of the Fourth Week in Ordinary Time

As they approached Jesus, they caught sight of the man who had been possessed by Legion, sitting there clothed and in his right mind.  And they were seized with fear.  Mark 5:15

This short passage comes after a very dramatic story.  A young man, who lived out among the tombs, was fully possessed by many demons.  The demons identify themselves as “Legion” stating that there are many of them.  It’s clear from the story that this man is wild, out of his mind, and fully under the control of these demons. 

As the story goes on, Jesus addresses the demons, rebukes them, and casts them out, sending them into a herd of swine.  The swine go running down a slope and drown in the lake.  Afterwards, the man is totally transformed as he sits there conversing with others.

One interesting thing to note in this story is that, when the townspeople came out and saw this man sitting there “in his right mind,” they are shocked and are “seized with fear.”  They do not know what to think about this situation.  Why is that?

Perhaps there are a number of reasons.  Let’s look at one of them.  This young man was so dysfunctional, being possessed by a legion of demons, that the townspeople had written him off.  They gave up on him and most likely wanted nothing to do with him.  They were afraid of him.  But when they see this man completely transformed, sitting there looking normal and rational, the people don’t know what to think.  They are shocked.  And their shock takes on a form of fear in that they are afraid of what they do not understand.

This reveals something interesting to us.  It reveals that, if we fail to understand the power of God, we will actually find ourselves fearful of His power when confronted by it.  The townspeople should have been filled with great joy and excitement at the total transformation of this man.  However, instead of great joy and excitement, they were fearful.  They were fearful because they did not understand God’s almighty power.

Reflect, today, upon the power and glory of God.  He desires to do great things and to bring total transformation to your life.  He desires to cast out the evil one lurking within our world, bringing instead His mercy and peace.  As you reflect upon God’s power, allow yourself to more clearly understand Him.  If you understand Him, you will be more fully ready to rejoice in His good works.

Lord, I rejoice in Your almighty power.  I rejoice in Your greatness and glory.  Help me to see the many ways that You are at work in our world and in the lives of those around me.  As I see Your transforming power at work, fill my heart with gratitude for all that You do.  Jesus, I trust in You.