Tông đồ Cầu nguyện 31.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31-01-2020 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bạn hãy dâng lời ca tụng Thiên Chúa khi vừa thức giấc và được bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Ngài. Hãy xin Chúa giúp bạn nhận ra Ngài nơi các anh em mình và thấy được sự tốt lành của Ngài thậm chí là nơi những người mà bạn cảm thấy khó thân cận nhất. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, bạn hãy dâng lên Chúa ngày sống hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Kính mừng Maria…  

WITH JESUS IN THE MORNING

Praise God as you wake up and begin a new day in his presence. Ask God for help to recognize him in your neighbor and to recognize his goodness even in those most difficult people. Through Mary’s intercession, offer your day for the Pope’s intentions for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong giây phút giữa ngày này, bạn hãy xin Chúa ở lại với bạn. Hãy xin Ngài ban sức mạnh để bạn không sợ hãi trước đau khổ, nhưng vui tươi gánh lấy vì Ngài. Bạn hãy ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong những giờ phút còn lại trong ngày, hãy trân trọng và biết ơn sự đồng hành của Ngài trong mọi điều bạn làm.

WITH JESUS DURING A DAY

During this moment of the day, ask the Lord to stay with you. Ask for his strength to not be afraid to suffer joyfully for his sake. Spend the rest of the day in his presence, appreciating how God accompanies you in all things.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc cuối ngày, bạn hãy gác lại mọi việc mình làm để bước vào phút hồi tâm. Bạn hãy nhớ lại những gì đã xảy ra từ khi vừa thức giấc. Bạn đã đi qua những nơi nào, đã gặp những ai và đã làm những gì? Bạn cảm thấy biết ơn về điều gì? Điều đẹp đẽ nhất đã đến với bạn hôm nay là gì? Bạn hãy dâng lên Chúa những trải nghiệm đó và sẵn sàng cho một ngày mới nữa sắp bắt đầu. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Get away from your activities for a moment to end the day. Think about what you experienced since the morning, remembering the places you visited, the people you met and the activities you did. For what are you grateful? What was the most beautiful thing that happened to you today? Offer the experience to God and get ready to start a new day. Hail Mary…

 Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.