Mến Yêu Hằng Ngày, 31.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 01-02-2019 (Mc 4, 26-34)

Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.”

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

SUY NIỆM

Dụ ngôn hạt cải nhắc lại một hiện tượng tự nhiên là một hạt giống bé nhỏ lại chất chứa một tiềm năng thật lớn lao. Hạt giống đó lại mang trong mình tiềm năng để trở nên loài cây to lớn nhất trong tất cả các loại cây, trở nên nguồn thức ăn và là nơi trú ngụ cho các loài chim trời.

Hiện tượng tự nhiên này tiết lộ cho chúng ta biết một điều rằng: Chúa Giê-su muốn dùng mỗi người chúng ta để xây dựng Nước Trời. Có thể chúng ta nghĩ rằng mình chẳng đủ khả năng làm được nhiều thứ, rằng mình không được phú cho nhiều tài năng như những người khác, và rằng chúng ta chẳng thể tạo nên được khác biệt nhiều nhặn gì. Nhưng, tất cả những suy nghĩ như thế là chẳng đúng chút nào. Sự thật là mỗi người chúng ta đều chất chứa những tiềm năng tuyệt vời mà Chúa muốn mang lại cho chúng ta để sinh hoa trái. Qua ta, Ngài muốn mang lại ơn lành cho thế giới này. Tất cả điều chúng ta phải làm là để cho Ngài làm việc nơi chúng ta.

Như hạt giống, chúng ta phải để chính mình được gieo vào đất tốt nơi lòng thương xót của Thiên Chúa qua đức tin và qua việc bỏ mình vâng theo thánh ý đầy khôn ngoan của Ngài. Chúng ta phải được vun tưới hằng ngày bằng lời cầu nguyện, và phải để cho ánh sáng của Con Thiên Chúa chiếu rọi trên ta, để nhờ đó Ngài có thể mang đến cho chúng ta tất cả những gì Ngài mong muốn, những gì Ngài đã tiền định từ khi tạo dựng thế giới này.

Phảnh tỉnh: Hôm nay, bạn hãy dành thời gian suy đi nghĩ lại về tiềm năng tuyệt vời mà Chúa đã đặt để nơi tâm hồn bạn. Ngài đã dựng nên ta với ý định trao ban Nước Trời cho thế giới này qua cuộc sống và con người ta theo một cách thật “phong phú dồi dào”. Nhiệm vụ của chúng ta là tin tưởng vào ý đinhh đó và để Chúa làm điều Ngài khao khát cho cuộc sống của chúng ta.       

Lạy Chúa, con yêu mến Chúa và tạ ơn Ngài bởi tất cả những điều tốt lành Ngài đã làm trong đời sống của con. Hơn nữa, con tạ ơn Ngài vì bao điều khác Ngài khao khát thực hiện nơi con. Ước gì mỗi ngày con biết bỏ mình để Ngài đến và dưỡng nuôi con bằng ân sủng, và đời con sẽ trổ sinh những hoa trái tốt lành. Amen.

———

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/third-week-in-ordinary-time/

It Only Takes a Little

Friday of the Third Week in Ordinary Time

“To what shall we compare the Kingdom of God, or what parable can we use for it?  It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of all the seeds on the earth.  But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants…”  Mark 4:30-32

It is amazing to think about.  This tiny seed has so much potential.  That little seed has within it the potential to become th
e largest of plants, a source of food, and a dwelling place for the birds of the air.

Perhaps this analogy that Jesus uses does not impress us as much as it should because we know that all plants begin with a seed.  But try to think about this wonder of the physical world.  Try to think about how so much potential is packed into that little seed.

This reality reveals the fact that Jesus wants to use each one of us for the building up of His Kingdom.  We may feel as though we cannot do much, that we are not as gifted as others, that we will not be able to make much of a difference, but that’s not true.  The truth is that each one of us is packed with unbelievable potential that God wants to bring to fruition.  He wants to bring forth from our lives glorious blessings for the world.  All we must do is allow Him to work.

Like a seed, we must allow ourselves to be planted in the fertile soil of His mercy through faith and surrender to His divine will.  We must be watered by daily prayer and allow the rays of the Son of God to shine on us so that He can bring forth from us all that He desires and has planned from the foundation of the world. 

Reflect, today, upon the incredible potential that God has placed within your soul.  He made you with the intention to bring forth His Kingdom through you and to do so in an abundant way.  It is your responsibility to simply believe this and to allow God to do what He desires to do in your life.

Lord, I love You and thank You for all that You have done in my life.  I thank You, in advance, for all that You still desire of me.  I pray that I may daily surrender to You so that You can come and nourish me with Your grace, bringing forth from my life an abundance of good fruit.  Jesus, I trust in You.