Miêu tả tu phục Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất , Giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam

Tu phục của Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất gồm: Huy hiệu, lúp và áo dòng mầu tím đậm, mang nhiều đường nét của văn hóa Quan họ Bắc Ninh.

 1. Ý nghĩa của huy hiệu (Logo) Hội dòng

v  Cây Thánh Giá: Biểu tượng cho tình yêu vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa với nhân loại, là nguồn mạch của tình yêu và sự hiệp nhất. (x.Ga12,32).

v  Chữ “M” ôm trọn cây Thánh giá: Đức Maria, mẫu gương của đời sống dâng hiến và sự hiệp nhất trọn vẹn với Thánh ý Thiên Chúa, đặc biệt trong mầu nhiệm Nhập Thể, khổ nạn và Phục sinh.

v  Trái tim cách điệu trong chữ “M” chỉ sự dâng hiến trọn vẹn của Nữ tu hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất cho Thiên Chúa theo gương Mẹ Maria.

v  Vòng tròn nhỏ bên trong: Biểu trưng tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa luôn yêu thương và bao bọc các nữ tu của Hội dòng.

v  Vòng tròn lớn bên ngoài: Biểu tượng cho thế giới và con người, môi trường phục vụ của Nữ tu theo linh đạo của hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.

v  Chữ “Mater Unitatis(Đức Bà Hiệp Nhất) ở giữa hai vòng tròn là danh hiệu nguyên thủy của Hiệp Hội bằng tiếng Latinh; còn chữ “Đức Mẹ Hiệp Nhất” là danh hiệu mới của Hội dòng bằng Việt ngữ.

2.      Ý nghĩa của tu phục Hội dòng