Một kỷ nguyên mới về truyền thông trong Dòng Tên

Dòng Tên đang ở trong một kỷ nguyên mới về truyền thông trong việc phục vụ sứ mạng. Cha Bề Trên Cả Arturo Sosa mới đây đã nói rõ rằng ngài đang nỗ lực để xây dựng sứ mạng tông đồ này trong kỷ nguyên mới. Trong buổi nói chuyện khởi đầu cuộc gặp mặt bốn ngày tại Roma vào ngày 17 tháng 4, cha Sosa đã nói với các vị đứng đầu về truyền thông của 6 vùng và nhóm truyền thông của Trung ương Dòng tại Roma rằng: “Chúng ta cần tập trung, nhanh nhẹn và có chiến lược [trong truyền thông của chúng ta]… và với một cảm thức sứ mạng thực sự”.

“Điểm chính của tôi sáng nay là nhấn mạnh sự dấn thân của chúng ta vào truyền thông,” ngài nói. Truyền thông đã ở trong ADN của Giê-su hữu, đó “dường như là điều ám ảnh” đối với thánh I-nhã và nó là một nguyên lý chính yếu đối với Dòng ngay từ lúc mới được thành lập.

Cha Sosa nhấn mạnh: “Một thân thể tông đồ phổ quát được truyền thông là một chiều kích không thể thay thế trong cách hành xử của chúng ta”; và ngài ước ao xây dựng một văn hoá truyền thông mới trong Dòng.

Cha Bề Trên Cả xác nhận rằng Dòng phải đón lấy những cơ hội mà ngài nhìn thấy nơi nền văn hoá hiện đại. “Đó là điều thánh I-nhã mong muốn nơi chúng ta.” Ngài khẳng định như thế và thêm rằng, bất chấp việc tồn tại nhiều tin tức sai lạc, “chúng ta cần phải phân định cách thức dấn thân nhưng chúng ta không được thoái lui và sợ hãi”.

Nếu sứ mạng của chúng ta là “đi ra với toàn thể thế giới và công bố Tin Mừng”, thì chúng ta phải tham gia vào các cuộc đối thoại công khai để mang Tin Mừng đến cho con người, mặc cho chúng ta cảm thấy thế nào về một số điều. “Điều quan trọng ở đây là chúng ta không thể tách mình ra khỏi những cuộc đối thoại lớn của thời đại chúng ta”, cha Sosa nói.

Tổng Hội 36 đã cho thấy rằng Dòng có thể tận dụng nhiều lợi ích từ một hệ thống truyền thông tốt hơn. “Có một cảm nhận về năng động và sức sống. Nó vạch ra con đường hướng về phía trước và tôi đang nỗ lực bước đi trên con đường đó,” ngài nói.

Vào cuối cuộc gặp, ngài chia sẻ rằng ngài đã quyết định trả lời “sẵn sàng” với nhiều yêu cầu phỏng vấn và đã bắt đầu làm những video ngắn gởi đến các ban ở Trung ương Dòng và các cuộc gặp của Giê-su hữu bên ngoài Roma.

Tháng 9 tới đây, ban truyền thông Trung ương Dòng sẽ tăng gấp đối, từ hai lên bốn nhân sự. Trung ương Dòng cũng đã bắt đầu xây dựng một trang web mới. Nó sẽ phản ánh về điều đang diễn ra trong Dòng. “Chúng ta cần một kênh thông tin hai chiều”, cha Bề Trên Cả nói, ngài muốn các Vùng giúp đỡ điều này và lên kế hoạch cho một sự hiện diện có tính tập trung vào truyền thông xã hội.

“Chúng ta cần duy trì sự hợp nhất của con tim và tâm trí nơi toàn Dòng; truyền thông có thể đóng góp nhiều cho tiến trình này. Truyền thông có thể mang lại một nguồn sức sống mạnh mẽ và một cảm thức về sứ mạng được đổi mới,” ngài nói.

Ngoài những tin tức về các cuộc thăm viếng của ngài, cha Bề Trên Cả nêu bật một vài sự kiện khác mà ngài hy vọng sẽ được thấy một cách rộng rãi trên các websites, các kênh truyền thông xã hội và các bài viết của Dòng. Những điều này bao gồm việc nhấn mạnh đặc biệt đến người trẻ, trong mối liên hệ với Thượng Hội Đồng Dành Cho Người Trẻ vào tháng 10 và chương trình Magis tại Panama vào đầu năm 2019, những Ưu Tiên Tông Đồ Phổ Quát của Dòng được xác nhận vào tháng 1 năm 2019 và Năm I-Nhã vào năm 2021 và 2022 vốn sẽ được dành để kỷ niệm 500 năm từ cuộc hoán cải của thánh I-nhã và 400 năm phong thánh cho thánh I-nhã và thánh Phan-xi-cô Xavier vào năm 2022.

“Linh đạo của chúng ta nằm ở tâm của triều đại giáo hoàng này”, ngài nói, và năm I-nhã là một cơ hội lớn để nói về phân định và linh đạo I-nhã.

Cha John Dardis, Tổng cố vấn về phân định và lập kế hoạch cũng hiện diện với nhóm tại cuộc họp mặt này. Ngài cũng nói về cơ hội mà chúng ta hiện có với truyền thông.

“Dòng Tên đang đứng ở một bước chuyển then chốt, một kairos,” cha Dardis, người có kinh nghiệm về truyền thông, nói. “Toàn cầu hoá đang mang lại cho chúng ta một cơ hội chưa từng có trước đây liên quan đến mạng lưới, để trở nên một thân thể phổ quát trong sứ mạng.

“Chúng ta được mời gọi đi vào một cuộc hoán cải liên lĩ và không ngừng– cá nhân, cộng đoàn và thể chế, một sự đổi mới về tâm trí và con tim – và truyền thông là chất xúc tác cho sự thay đổi này. Hãy đi ra và loan báo Tin Mừng là sứ mạng của chúng ta, vì thế chúng ta phải truyền thông.”

Nhóm cũng có dịp gặp Giám mục Paul Tighe, Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá. Giám mục Tighe nói về truyền thông như là việc xây dựng các mối tương quan, giúp con người nhìn thế giới với một viễn tượng rộng lớn hơn.

“Câu hỏi mà chúng ta phải tự tra vấn mình là làm sao chúng ta có thể hiện diện trong thế giới kỹ thuật số hôm nay,” ngài nói với nhóm. Nếu Giáo Hội là một tiếng nói có tính ngôn sứ, thì Giáo Hội phải tạo ra những nền tảng (platforms) mà con người có thể dấn thân vào.

Trích lời của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, ngài nói, chúng ta cần lắng nghe, đối thoại và khích lệ… để làm cho internet có một linh hồn.

Chuyển dịch: JesComVN

Nguồn: dongten.net

Tin liên quan