Mừng bổn mạng liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh

Kính thưa quý Cha, quý Trợ Uý, quý Huynh Trưởng và mến thăm các con thiếu nhi rất thương mến.

Hôm nay, ngày 05/09, Giáo Hội hoàn vũ và đặc biệt đối với Giáo Phận Bắc Ninh, hân hoan mừng lễ các thánh tử đạo Bắc Ninh, thánh Phê-rô Tự và thánh Giu-se Hoàng Lưởng Cảnh, Bổn Mạng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Bắc Ninh.

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh sinh vào năm 1763 tại tỉnh Bắc Giang. Với một ki-tô hữu thì thuộc và đọc một số kinh để cầu nguyện là chuyện bình thường. Nhưng để sống được theo những lời kinh mình đọc thì không phải là chuyện bình thường. Đối với ông lang Hoàng Lương Cảnh, một đời sống tận tuỵ với các bệnh nhân được khởi đi từ một đời sống cầu nguyện liên lỉ bằng những lời kinh, vì ngài coi lời kinh chính là hơi thở của cuộc đời mình, là nến sáng soi dẫn hành trình dương gian tiến về nước Chúa. Không chỉ là một lương y như từ mẫu, ngài còn là một ông trùm họ thánh thiện, hăng say trong việc truyền giáo và phục vụ cộng đoàn.

Với một cuộc đời sống tốt lành và kiên vững trong đức tin, ngài đã sẵn sàng đón nhận những cực hình đau đớn khi tuổi đã cao niên, không một lời oán trách nhưng đầy lòng tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa. Ngài vui tươi và hiên ngang bước ra pháp trường với những lời kinh cầu sốt mến, khi thì  “… Xin yên ủi chúng con, dạy dỗ chúng con làm những việc lành…”,  lúc khác ngài lại đọc: “Chúa Giêsu là đường nẻo thật, ai theo đường này thì sẽ sống mãi vui vẻ chẳng cùng…”;  và ngài không quên : “Cầu Chúa Giêsu cho các vua trị nước cho yên, càng ngày càng thịnh”. Sau đó ngài bình an ra đi trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Ngày 27.05.1900, Đức Lêo XIII suy tôn cụ Trùm Giuse Hoàng Lương Cảnh lên bậc Chân Phước của Giáo Hội. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 05/09 hằng năm.

Trong niềm vui hân hoan mừng lễ thánh bổn mạng của Liên Đoàn, con xin gởi tới quý Cha, quý Sơ Trợ Uý lời chúc thánh thiện trong niềm tin vào Chúa Ki-tô. Cha chúc quý Huynh Trưởng mãi là tấm gương về đời sống đức tin cho những nơi mình đến và những người mình gặp; thương chúc các con thiếu nhi luôn biết noi gương thánh bổn mạng để trở thành những con ngoan, trò giỏi của Chúa Giê-su Thánh Thể.

Vì hoàn cảnh, con không về chung chia niềm vui với Liên Đoàn được, con xin được hiệp thông với quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trưởng và cha xin được hợp lòng với các con thiếu nhi trong lời cầu nguyện. Nguyện xin thánh Bổn Mạng luôn cầu bầu cùng Chúa cho mỗi thành viên trong Liên Đoàn mãi luôn biết gắn kết đời mình với Chúa Giê-su Thánh Thể bằng đời sống cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ, Giáo Phận trổ sinh nhiều hoa trái đức tin tốt đẹp.

                                                                                                        Kính chúc

                                                           Tuyên Uý Liên Đoàn

                                                                                                   Đa minh Vũ Quang Chí