Mừng Đại Lễ Đền Đức Mẹ Chũ

Ngày 28/10 vừa qua, Thánh lễ kỷ niệm “Lễ Đền” được cử hành cách long trọng và sốt sắng tại Đền Đức Mẹ Chũ – Giáo hạt Bắc Giang.

Sau khi chào đón Đức Cha Giáo Phận, quý cha đồng tế và cộng đoàn, các đoàn hoa: Đại Lãm, Đồi Ngô, Rèn, Thanh Giã, Tiên Nha, Tiên Lục, Chũ đã dâng hoa cộng đồng kính Đức Mẹ Mân Côi.

Sau dâng hoa, Thánh lễ tạ ơn được Đức Cha Giuse chủ sự với rất nhiều lý do: Kỷ niệm 183 năm những tín hữu Công Giáo đầu tiên hiện diện tại Chũ (1840); 96 năm xây dựng Tượng Đức Mẹ (1927-2023); 15 năm tái thiết và thánh hiến Tượng Đức Mẹ Chũ (2008-2023); 100 năm Dòng Đức Bà Truyền Giáo hiện diện tại Việt Nam; 5 năm xoay tượng Đức Mẹ; bế mạc tuần chầu Thánh Thể thay Giáo phận.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhấn mạnh cách đặc biệt sự hiện diện của Đức Mẹ nơi Đền Chũ, vì Chúa ở đây nên Đức Mẹ ở đây, cho dẫu bao thăng trầm, bao biến loạn của thời cuộc. Đồng thời, ngài nhắc nhớ tính công giáo của Giáo Hội qua hình ảnh nhà nguyện Đền Đức Mẹ Chũ không tường không cửa, ước mong sao ai cũng có thể đến với Đức Mẹ và qua Đức Mẹ đến với Chúa mà không bị một rào cản nào. Thêm vào đó, ngài nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Mẹ trong cộng đoàn tín hữu đầu tiên là để cầu nguyện, vì thế, đến với Đức Mẹ không phải chỉ là để khấn, để xin, nhưng trước hết và trên hết là để cùng với Đức Mẹ cầu nguyện và học cầu nguyện với Đức Mẹ.

Mọi thành phần dân Chúa ở Chũ cũng được mời gọi, không phải là chỉ xây dựng những công trình vật chất, điều đó cần nhưng chưa đủ, nhưng điều quan trọng hơn, và người khác muốn thấy hơn là một cộng đoàn cầu nguyện nơi Đền Đức Mẹ Chũ. Lạy Mẹ Đền Chũ xin dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu.

BTT Giáo điểm Chũ