Mừng Kính Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng tu viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hòa.

Mừng Kính Mẹ Vô Nhiễm, bổn mạng tu viện Mẹ Vô Nhiễm Xuân Hòa.

Một ngày đong đầy niềm vui và sự bình an của tất cả chị em trong tu viện. Niềm vui đó đã được các em Thỉnh sinh Đa Minh Bắc Ninh thực hiện Video số 4.

TT Nữ Đaminh Bắc Ninh