Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Mân Côi - Giáo Xứ Lập Trí

Tthứ 7 ngày 28.10.2023, Hội Mân Côi Giáo xứ Lập Trí long trọng mừng lễ Bổn Mạng.Trước giờ Thánh Lễ, Cha xứ Giuse cùng toàn thể cộng đồng sốt sắng rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi cách sốt sắng. Toàn thể cộng đoàn cùng nhau suy ngắm mầu nhiệm Mừng. Xin Mẹ cầu bầu cho toàn dân xứ, biết noi gương Mẹ, sống hoàn toàn theo thánh ý Chúa.