Mừng lễ bổn mạng Phêrô và Phaolô quý cha

Mừng Lễ Thánh Quan Thày Phêrô và Phaolô

 TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

Mừng lễ quý Cha: 

  1. Phêrô Nguyễn Công Văn
  2. Phêrô Mai Viết Thắng
  3. Phêrô Nguyễn Văn Thuỷ
  4. Phêrô Đỗ Công Viên
  5. Phaolô Nguyễn Khắc Trọng

Kính chúc quý Cha

Ngày Lễ Quan Thày vui tươi, thánh đức, tràn đầy hồng ân Chúa  
và suốt cuộc đời có Thánh Quan Thày gìn giữ, chở che.

           Hiệp nguyện,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Bắc Ninh

Cùng Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
và anh chị em trong giáo phận Bắc Ninh.