Mừng Lễ Thánh Cosma và Đaminanô- Quan Thầy Của Đức Cha Giáo Phận

Nhà thờ Chính Tòa: Ngày 20-21.9.2018, toàn thể quý cha trong giáo phận quy tụ ở Tòa Giám Mục để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 9. Vì Đức Cha giáo phận sẽ tham dự hội nghị thường niên kỳ II.2018 (24-28.9.2018) của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại giáo phận Mỹ Tho nên quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn giáo xứ chính tòa cùng hiệp dâng thánh lễ kính hai thánh Cosma và Đamianô – Quan Thầy của Đức Cha giáo phận vào lúc 17 giờ 30′ ngày 20.9.2018 tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh.

Sau khi rước đoàn nghi lễ, cha Tổng Đại Diện Giuse đã thay lời quý cha, quý nam nữ tu sĩ cũng như toàn thể giáo phận chúc mừng Đức Cha nhân ngày lễ quan thầy. 

Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng cảm tạ Thiên Chúa. Ngài nói: “Nếu Chúa dùng chúng ta để làm được việc này hay làm được việc kia cho ai thì chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa.”

Thánh lễ mừng bổn mạng kết thúc, nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh quan thầy Cosma và các thánh tử đạo Bắc Ninh, đổ muôn ơn lành xuống trên Đức Cha và toàn thể gia đình giáo phận.

Giuse Hoàng Nguyên