Mừng lễ thánh Giuse bảo trợ quý cha

TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

Cùng các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
và anh chị em giáo dân trong giáo phận

Hân hoan mừng Lễ Bảo Trợ Quý Cha: 

 1. Giuse Phạm Sĩ An
 2. Giuse Nguyễn Hoàng Ân
 3. Giuse Trần Đăng Can
 4. Giuse Lê Quốc Chinh
 5. Giuse Trần Văn Chỉnh
 6. Giuse Nguyễn Văn Công
 7. Giuse Mai Viết Dương
 8. Giuse Mai Văn Điệp
 9. Giuse Nguyễn Văn Đinh
 10. Giuse Ngô Ngọc Đoàn
 11. Giuse Trần Bá Hạnh
 12. Giuse Phạm Minh Hải
 13. Giuse Phạm Đức Hậu
 14. Giuse Nguyễn Đức Hiểu
 15. Giuse Hà Mạnh Hoàn
 16. Giuse Hoàng Trọng Hựu
 17. Giuse Trần Đức Huyên
 18. Giuse Nguyễn Văn Khiêm
 19. Giuse Trần Quang Khiêm
 20. Giuse Hoàng Văn Lịch
 21. Giuse Phạm Văn Luật
 22. Giuse Nguyễn Văn Nam
 23. Giuse Đinh Đồng Ngôn
 24. Giuse Nguyễn Đình Phán
 25. Giuse Nguyễn Văn Phong
 26. Giuse Phạm Văn Phương
 27. Giuse Nguyễn Văn Quân
 28. Giuse Ngô Văn Quảng
 29. Giuse M. Phạm Văn Sổ
 30. Giuse Nguyễn Văn Tâm
 31. Giuse Nguyễn Huy Tảo
 32. Giuse Hoàng Văn Thập
 33. Giuse Đinh Văn Thành
 34. Giuse Nguyễn Văn Thế
 35. Giuse Trần Quang Thu
 36. Giuse Ngô Xuân Tín
 37. Giuse Nguyễn Văn Tĩnh
 38. Giuse Nguyễn Quốc Triệu
 39. Giuse Đặng Văn Trọng
 40. Giuse Nguyễn Văn Trường
 41. Giuse Hoàng Anh Tuấn
 42. Giuse Lê Thành Văn
 43. Giuse Trần Quang Vinh 

Kính chúc Quý Cha

Mừng Lễ Bảo Trợ tràn đầy niềm vui và ơn Chúa.

Nguyện xin Thánh Cả Giuse bầu cử cho Quý cha

Luôn được mạnh khỏe, bình an

và lòng nhiệt thành để phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó. 

Nguyện chúc,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh