Mừng lễ thánh Giuse quý cha

 TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

Cùng các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh
và anh chị em giáo dân trong giáo phận

Hân hoan mừng Lễ Bảo Trợ Quý Cha: 

 1. Giuse Nguyễn Hoàng Ân
 2. Giuse Trần Đăng Can
 3. Giuse Lê Quốc Chinh
 4. Giuse Trần Văn Chỉnh
 5. Giuse Nguyễn Văn Công
 6. Giuse Mai Viết Dương
 7. Giuse Nguyễn Trí Dũng
 8. Giuse Nguyễn Văn Đinh
 9. Giuse Ngô Ngọc Đoàn
 10. Giuse Trần Bá Hạnh
 11. Giuse Phạm Minh Hải
 12. Giuse Nguyễn Đức Hiểu
 13. Giuse Hà Mạnh Hoàn
 14. Giuse Trần Đức Huyên
 15. Giuse Hoàng Trụng Hữu
 16. Giuse Nguyễn Văn Khiêm
 17. Giuse Trần Quang Khiêm
 18. Giuse Hoàng Văn Lịch
 19. Giuse Phạm Văn Luật
 20. Giuse Nguyễn Văn Nam
 21. Giuse Đinh Đồng Ngôn
 22. Giuse Nguyễn Văn Nguyên
 23. Giuse Nguyễn Đình Phán
 24. Giuse Nguyễn Văn Phong
 25. Giuse Phạm Văn Phương
 26. Giuse Nguyễn Văn Quân
 27. Giuse Nguyễn Đức Quân
 28. Giuse Ngô Văn Quảng
 29. Giuse M. Phạm Văn Sổ
 30. Giuse Nguyễn Văn Tâm
 31. Giuse Nguyễn Huy Tảo
 32. Giuse Hoàng Văn Thập
 33. Giuse Đinh Văn Thành
 34. Giuse Nguyễn văn Thật
 35. Giuse Nguyễn Văn Thế
 36. Giuse Đỗ Văn Thọ
 37. Giuse Trần Quang Thu
 38. Giuse Ngô Xuân Tín
 39. Giuse Nguyễn Văn Tĩnh
 40. Giuse Nguyễn Quốc Triệu
 41. Giuse Đặng Văn Trọng
 42. Giuse Nguyễn Văn Trường
 43. Giuse Hoàng Anh Tuấn
 44. Giuse Lê Thành Văn
 45. Giuse Nguyễn Văn Vẻ
 46. Giuse Trần Quang Vinh

Kính chúc Quý Cha

Mừng Lễ Bảo Trợ tràn đầy niềm vui và ơn Chúa.

Nguyện xin Thánh Cả Giuse bầu cử cho Quý cha

Luôn được mạnh khỏe, bình an

và lòng nhiệt thành để phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó.

Nguyện chúc,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh