Mừng Sinh Nhật Trên Thiên Quốc của Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

“Xin nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu

Là chất đốt cho cuộc đời ấm lửa

Là phân bón cho cây đời tươi nhựa

Trĩu quả vàng bát ngát những mùa sau”.

Lời ước nguyện trên đây của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến vẫn như còn ngân vang trên khắp các vùng miền trong giáo phận Bắc Ninh. Đã có biết bao lớp người trẻ hôm nay tiếp tục ngâm nga ước nguyện ấy bằng đời sống cầu nguyện, bằng tinh thần dấn thân, sẵn sàng lên đường loan báo tin mừng hoặc âm thầm phục vụ giáo phận.

Nhà thờ Chính Tòa: Hôm nay (24.9) là ngày sinh nhật lần thứ 12 (2006 – 2018) của Đức Cha Cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, toàn thể giáo phận cùng hợp ý cầu nguyện cho Ngài và các Đấng tiền nhiệm. Cách đặc biệt, tại nhà thờ chính tòa, cha Tổng Đại Diện; quý cha trong giáo phận và cộng đoàn giáo xứ chính tòa đã dâng hương và viếng mộ của ngài.

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Nam chia sẻ: “Mỗi người cần thực hiện điều mình đã nghe, đem lời chúa vào trong cuộc sống, thi hành lời chúa, biến đổi đời mình trở thành lời loan báo Tin Mừng cho anh em.” Quả thật, Đức Cha cố Giuse Maria đã sống như thế. Mười bảy năm trong tác vụ giám mục, Đức cha đã cố gắng chu toàn trách vụ chăm sóc mục vụ trong giáo phận khi đến thăm từng họ đạo trong giáo phận, chẳng kể xa hay gần; ngài cũng cố gắng lo liệu cho giáo phận có thêm các linh mục để chăm lo đời sống đức tin cho người tín hữu. Bên cạnh đó, với ước mong để ‘cho mọi người nên một’ trong tình yêu Thiên Chúa, Đức cha cố muốn xây dựng giáo phận thành một đại gia đình hiệp nhất và thân thương.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho giáo phận Bắc Ninh những ‘quả vàng’ trĩu nặng nghĩa tình nhờ lời cầu bầu của Đức Cố Giám Mục Giuse Maria và các thánh Tử Đạo Bắc Ninh.

            Jos. Toàn Tâm