Ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận tại giáo xứ Tử Đình

Sáng Chúa Nhật XVII Thường Niên ngày 30/7/2023, giáo xứ Tử Đình vui mừng tổ chức ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận.

Đúng 7h30 sáng, cha phó Tôma Aquinô Nguyễn Tuấn Khanh đã long trọng đặt Mình Thánh Chúa và khai mạc ngày Chầu lượt. Sau đó, lần lượt từng giáo họ, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa luân phiên tham dự giờ chầu.

Ngày Chầu lượt kết thúc với Thánh lễ Tạ ơn do cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Hồi chủ tế vào lúc 17h30. Đồng tế với ngài có quý cha trong giáo phận, quý cha Dòng Don Bosco cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ.

Tạ ơn Chúa đã cho giáo xứ Tử Đình một ngày chầu lượt thật sốt sắng. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu luôn ngự trong lòng mọi người, thánh hóa, ủi an và nâng đỡ mỗi người trong từng ngày sống.

Bá Việt – BTT Tử Đình