Home / Caritas / Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi: ĐTC Phanxicô phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế

Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi: ĐTC Phanxicô phong chức linh mục cho 10 thầy phó tế

 DGH1

VATICAN – Vào lúc 9h30 sáng ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh, cũng là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi lần thứ 50, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ Phong chức Linh mục cho 10 thầy phó tế, trong đó có 2 thầy người Ấn Độ, 1 thầy người Argentina, 1 thầy người Croatia và 6 thầy còn lại là người Ý.

Đồng tế với ĐTC có ĐHY Giám quản Agostino Vallini, các giám mục và các bề trên liên quan đến các tiến chức.

Nghi thức truyền chức bắt đầu sau Bài Phúc Âm. Thầy phó tế được uỷ nhiệm lần lượt điểm danh 10 tiến chức và ĐHY Giám quản xin ĐTC truyền chức linh mục cho các thầy.

Sau nghi thức giới thiệu, ĐTC đã diễn giảng ý nghĩa của việc phong chức linh mục và nhiệm vụ của các linh mục trong việc xây dựng Giáo hội là Hiền Thê của Chúa Kitô. Sau đây là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện.

Bài giảng của Đức Thánh Cha

“Anh em biết rõ rằng Đức Giêsu là Tư Tế Tối Cao duy nhất của Tân ước, nhưng nơi Ngài, tất cả dân thánh của Thiên Chúa được trở thành dân tư tế. Dầu vậy, trong số các môn đệ của mình, Đức Giêsu muốn chọn đặc biệt một số người, để ngang qua việc thực thi một cách công khai chức vụ tư tế trong Giáo Hội vì lợi ích của con người, họ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ngài như là thầy, tư tế và mục tử.
Thật vậy, Đức Giêsu đã được Chúa Cha sai đi như thế nào, thì đến lượt mình, Ngài cũng sai vào thế giới trước hết là các Tông đồ, rồi đến các giám mục và các cộng sự của họ, và cuối cùng là những cộng tác viên, các linh mục – những người nối kết với các giám mục trong chức vụ tư tế – để phục vụ dân Chúa như vậy.

Sau khi phản tỉnh và cầu nguyện đầy đủ, giờ đây chúng ta hiện diện nơi đây để phong chức linh mục cho những người anh em của mình để nhờ việc phục vụ Đức Kitô, là Thầy, Tư Tế và Mục Tử, họ sẽ lao tác và xây dựng Thân Thể Chúa Kitô là Giáo Hội nơi dân Thiên Chúa và là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.

Họ sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Tư Tế tối cao và đời đời, nghĩa là họ sẽ được thánh hiến để trở thành các tư tế đích thực của Tân Ước, và qua tước hiệu này, họ sẽ được nối kết với các giám mục của họ trong chức vụ tư tế. Họ sẽ là những nhà truyền giảng Tin Mừng, mục tử Dân Thiên Chúa và chủ sự các nghi lễ phụng vụ, đặc biệt là trong việc của hành sự hiến tế của Thiên Chúa.”

Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tiến chức sứ mạng của mình, là mục tử của Dân Thiên Chúa. Ngài nói:

“Anh em sẽ được phong chức linh mục, anh em hãy nhớ rằng ngang qua việc thực thi thừa tác vụ về Giáo thuyết thánh, anh em được dự phần vào sức mạng của Đức Kitô, là Thầy duy nhất. Hãy phân phát cho mọi người Lời Chúa mà chính anh em đã lãnh nhận trong niềm vui. Hãy nhớ đến cha mẹ, ông bà, các giáo lý viên, những người đã trao cho anh em Lời Chúa, món quà đức tin. Chính các vị ấy đã thông chuyển cho anh em món quà đức tin. Hãy đọc và năng suy niệm Lời Chúa, hãy tin những gì mình đã đọc, dạy những gì mình tin, và sống những gì mình dạy. Hãy nhớ rằng, Lời Chúa không phải là tài sản của anh em: là Lời của Thiên Chúa. Và Giáo hội là người bảo vệ Lời Chúa.

Vì thế, anh em hãy nuôi dưỡng Dân Chúa bằng giáo thuyết của mình, hãy nuôi dưỡng và trao cho các tín hữu niềm vui bằng hương thơm đời sống của anh em, để với lời và gương mẫu, anh em có thể xây ngôi nhà của Thiên Chúa, là Giáo hội. Anh em hãy tiếp tục những hành động thánh hiến của Đức Kitô. Nhờ vào thừa tác vụ của anh em, sự thánh hiến thiêng liêng của các tín hữu trở nên hoàn thiện. Vì qua bàn tay anh em, nhân danh toàn thể Giáo Hội, sự thánh hiến của các tín hữu sẽ được kết hợp với sự thánh hiến của Đức Kitô, được dâng lên bàn thờ khi cử hành các Mầu nhiệm Thánh. Hãy nhớ điều anh em sẽ làm. Bắt chước điều anh em cử hành, để nhờ vào việc dự phần vào mầu nhiệm cái chết và phục sinh của Thiên Chúa, anh em mang lấy nơi chi thể mình cái chết của Đức Giêsu và bước đi với Ngài trong đời sống mới.

Với Bí tích Rửa Tội, anh em hãy giúp những người tân tòng gia nhập vào Dân Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Hoà Giải, anh em hãy tha thứ tội lỗi nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội: Hôm nay, tôi mời gọi anh em, nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội, xin anh em đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Với dầu thánh, anh em hãy xoa dịu nổi đau của những người bệnh và người già: đừng ngại bày tỏ sự thắm thiết, dịu dàng đối với những người già. Ngang qua các cử hành phụng vụ thánh và việc tham dự các giờ kinh nguyện khác nhau trong ngày, anh em hãy trở thành tiếng nói của Dân Thiên Chúa và toàn thể con người.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tiến chức:

“Cuối cùng, bằng việc dự phần vào mầu nhiệm của Chúa Kitô, là Đầu và Mục Tử, trong sự hiệp thông con thảo với giáo mục của mình, anh em hãy nỗ lực để giúp các tín hữu hiệp nhất với nhau trong một gia đình duy nhất, để dẫn họ đến với Thiên Chúa là Cha, nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn giữ trước mắt anh em mẫu gương của vị Mục Tử Tốt Lành, Đấng đã tới không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và Đấng đến để cứu những gì đã hư mất.”

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Thánh lễ kết thúc lúc 11h45, vào đúng 12h trưa, ĐTC Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp. Nhắn nhủ với các tín hữu và khách hành hường, Đức Thánh Cha đã quãng diễn về ý nghĩa của lời Chúa trong ngày lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh. Ngài nói:

Anh chị em thân mến!

Hôm nay là Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh. Ngày Chúa Nhật này được đặc trưng bởi bài Phúc Âm nói về Vị Mục Tử Nhân Lành – trong chương 10 của Tin Mừng Gioan – bài Phúc Âm này được đọc hằng năm. Đoạn Tin Mừng của ngày hôm nay trình bày lại cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu:

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Cha tôi, Ðấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.
Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10,27-30)

4 câu này hàm chứa tất cả sứ điệp của Chúa Giêsu: Ngài mời gọi chúng ta hãy thông dự vào trong mối tương quan của Ngài với Chúa Cha, và đây chính là sự sống đời đời.

Chúa Giêsu muốn thiết lập với các bạn hữu của Ngài một mối tương quan, phản ánh mối tương quan của chính Ngài đã có với Chúa Cha: một mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau trong niềm tín thác trọn vẹn và tình hiệp thông thắm thiết. Để diễn tả mối tương quan sâu đậm này, trình thuật Tin Mừng về mối tương quan tình bằng hữu của Chúa Giêsu đã dùng đến hình ảnh người mục tử với chiên của mình: người mục tử gọi chúng và chúng nhận ra tiếng của anh, chiên nghe tiếng gọi của chủ và theo chủ. Dụ ngôn này thật đẹp biết bao! Mầu nhiệm của tiếng gọi có tính gợi ý: ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ, chúng ta học biết nhận ra tiếng của mẹ và tiếng của cha; từ một cung điệu của lời được cất lên, chúng ta cảm nhận được sự yêu thương hay khinh miệt, yêu mến hay lạnh nhạt. Tiếng của Chúa Giêsu là độc nhất! Nếu chúng ta học để nhận ra được tiếng ấy, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trên nẻo đường sự sống, một con đường băng qua vực thẳm của sự chết!

Tiếp đến, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ lắng nghe lời mời gọi của Đức Giêsu và bước theo Ngài một cách gần gũi hơn. Ngài nói:

Mà Chúa Giêsu nói và ám chỉ đến các con chiên của mình: “Cha của tôi, Đấng đã trao chúng cho tôi…” (Ga 10,29). Đây là điều rất quan trọng, là một mầu nhiệm sâu xa, chẳng dễ hiểu chút nào: nếu như tôi cảm được sự hấp dẫn từ Chúa Giêsu, nếu như tiếng của Ngài sưởi ấm trái tim tôi, thì đó chính là ơn sủng từ Chúa Cha, Đấng đã đặt trong trí tim tôi khao khát tình yêu, chân lý, sự sống, và cái đẹp… và Đức Giêsu là tất cả những điều ấy trong sự trọn đầy!

Điều này giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm của ơn gọi, cách riêng là mầu nhiệm của tiếng gọi bước theo một sự thánh hiến đặc biệt. Đôi khi Đức Giêsu gọi chúng ta, mời chúng ta bước theo Ngài, nhưng có lẽ điều đó xảy ra mà chúng ta lại không nhận ra đó chính là Ngài, đúng như nó đã từng xảy ra với trẻ Samuel. Hôm nay, tại quảng trường này, có rất nhiều bạn trẻ. Cha muốn hỏi các con: có lúc nào đó các con cảm được tiếng của Đức Chúa, qua một ước muốn, một niềm thổn thức, mời gọi các con bước theo Ngài một cách gần gũi hơn không? Các con có muốn trở thành người tông đồ của Chúa Giêsu không?

Người trẻ cần đặt ước muốn ấy vào cuộc chơi cho những lý tưởng cao đẹp. Hãy hỏi Chúa Giêsu điều Ngài muốn và hãy can đảm lên! Trước và sau mỗi ơn gọi làm linh mục hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến, vẫn luôn có những lời cầu nguyện mạnh mẽ và quyết liệt của một người nào đó, chẳng hạn như lời cầu của ông bà nội ngoại, của cha mẹ, của cộng đoàn… Quả thực Chúa Giêsu đã nói: “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt – chính là Chúa Cha – sai thợ ra gặt lúa về!” (Mt 9,38). Ơn gọi được nảy sinh trong lời cầu nguyện và bởi lời cầu nguyện; và chỉ trong lời cầu nguyện mà thôi, những ơn gọi ấy mới được gìn giữ và trổ sinh hoa trái. Cha cũng muốn nhấn mạnh rằng hôm nay là “Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi”. Chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho các tân Linh Mục của Giáo phận Rôma, là những người đã có niềm vui của việc thụ phong sáng nay. Và chúng ta hãy khẩn nài sự cầu bầu của Đức Maria, là Đức Mẹ của tiếng “Vâng”. Mẹ đã học để biết nhận ra tiếng của Chúa Giêsu kể từ lúc Mẹ cưu mang Ngài trong bụng. Xin Đức Maria giúp chúng ta nhận ra tiếng của Giêsu tốt hơn và bước theo Ngài, để tiến bước trên con đường của sự sống!

Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, ĐTC đã ban phép lành cho mọi người hiện diện tại quảng trường.

Sau đó ĐTC đã bày tỏ sự gần gũi đối với những gì đang diễn ra ở Venezuela, và ngài hứa sẽ đồng hành với người dân nước này với tình yêu và lời cầu nguyện. Ngài hy vọng và mời gọi mọi người dân, đặc biệt là các chính trị gia và những người ra quyết định, hãy khước từ mọi hình thức bạo lực, và thiết lập cuộc đối thoại dựa trên chân lý và tôn trọng nhau trong nỗ lực tìm kiếm thiện ích chung cho đất nước. Ngài cũng yêu cầu các tín hữu cầu nguyện và lao tác cho sự hoà giải và hoà bình.

Kế đến, ĐTC cũng mời gọi mọi nhớ đến các nạn nhân đang bị ảnh hưởng bởi động đất ở Trung Quốc. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và những người phải gánh chịu đau khổ vì thiên tai này.

Nguyễn Minh Triệu, SJ

Nguồn: RV

About admingdbn

Check Also

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: ĐTC mời gọi học ở trường của Chúa Thánh Thần

ĐỨC GIÁO HOÀNG Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: ĐTC mời gọi học ở trường …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.