Ngọc Liễn: Thảo luận hướng tới một Giáo hội hiệp hành

Anna Nguyễn Thị Phượng

Tối thứ tư (6.4.2022) và tối thứ năm (7.4.2022) sau Chúa nhật V Mùa Chay, giáo xứ Ngọc Liễn đã tổ chức buổi thảo luận về thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI với chủ đề “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”

Trước mỗi buổi thảo luận, Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành- đại diện Ban Hiệp hành của Giáo phận, đồng thời cũng là Cha quê hương đã dâng thánh lễ và chia sẻ một số điểm gợi ý tĩnh tâm Mùa chay cho dân xứ dựa trên “Sứ điệp mùa chay 2022” của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a).

Sau thánh lễ, các tham dự viên ở lại tham gia vào buổi thảo luận về Giáo hội hiệp hành cách tích cực, sôi nổi và chân thành dưới sự điều phối của Cha Gioakim. Khởi đi từ tình hình thực trạng của giáo xứ, các tham dự viên quan tâm đặc biệt đến giáo lý và kinh bản cho các em thiếu nhi và giới trẻ; những thao thức trong vấn đề giáo dục con cái và mục vụ cho người tân tòng. Bên cạnh đó, bà con dân xứ cũng khao khát có một vị Mục tử hiện diện ở đó và cùng đồng hành với họ trong từng biến cố của đời sống thường ngày, để chiều kích đức tin, luân lý và các phương diện khác của đời sống được hướng dẫn, củng cố một cách cụ thể, chắc chắn và vững vàng hơn.

Trước khi kết thúc, Cha Gioakim đúc kết buổi thảo luận. Các buổi thảo luận bắt đầu vào lúc 20h15’ và kết thúc vào lúc 21h45’.

 

Tin liên quan