Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh: Thánh lễ truyền chức phó tế

Vào lúc 19g00 ngày lễ Các Thánh Anh Hài (28 tháng 12)  năm 2018, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt sj., giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ tế thánh lễ  truyền chức phó tế cho 13 thầy. Cùng đến hiệp dâng thánh lễ có cha bề trên dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, ngoài ra còn có quý cha và tu sỹ nam nữ.

Cho dù thời tiết rét đậm và mưa phùn, nhưng vẫn có đông đảo các thân nhân, ân nhân và anh chị em giáo dân đến tham dự thánh lễ cầu nguyện và chia vui với các tân chức.

Với thánh lễ truyền chức phó tế và qua việc đặt tay truyền chức của Đức giám mục, các thầy  đã trở thành phó tế và  chính thức  gia nhập hàng giáo sỹ để phục vụ dân Chúa.

Cũng nên biết, người Công giáo Việt nam vẫn thường gọi các thầy phó tế với cách gọi gần gũi là: “thầy sáu” hay “cụ sáu”. Các thầy phó tế có 3 nhiệm vụ chính: làm việc bác ái, công bố và rao giảng lời Chúa, phụ giúp trên bàn thờ trong các thánh lễ. Ngoài ra thầy phó tế còn có nhiệm vụ chủ sự các giờ kinh phụng vụ, rửa tội, chứng hôn, ban phép lành, chủ sự chầu Mình Thánh Chúa….

Trong số13 tân phó tế có 6 thầy của giáo phận Bắc Ninh và 7 thầy thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Dưới đây là danh sách các thầy phó tế

 1. Thầy An-rê Dũng Lạc Maria Nguyễn Văn Bình – Sinh năm 1966 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 2. Thầy Phê-rô Maria Nguyễn Thái Công – Sinh năm 1981 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 3. Thầy Lu-i Gông-da-ga Maria Nguyễn Văn Đại – Sinh năm 1973 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 4. Thầy Ba-na-ba Maria Nguyễn Văn Phú – Sinh năm 1972 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 5. Thầy Giu-se Maria Nguyễn Trường Thọ – Sinh năm 1969 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 6. Thầy Bê-na-đô Maria Nguyễn Văn Tri – Sinh năm 1970 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 7. Thầy Gioan Ơ-đê Maria Phạm Quốc Tuấn – Sinh năm 1977 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 8. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Anh – Sinh năm 1978 tại giáo xứ Nhã Lộng, giáo phận Bắc Ninh.
 9. Thầy Tô-ma Nguyễn Văn Huệ – Sinh năm 1982 tại giáo xứ Phúc Yên, giáo phận Bắc Ninh.
 10. Thầy Giu-se Hoàng Trọng Hữu – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh.
 11. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Quân – Sinh năm 1984 tại giáo xứ Nhã Lộng, giáo phận Bắc Ninh.
 12. Thầy Giuse Nguyễn Minh Thọ – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Vân Cương, giáo phận Bắc Ninh
 13. Thầy Phao-lô Nguyễn Khắc Trọng – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Hòa Loan, giáo phận Bắc Ninh.

Xin chúc mừng quý thầy phó tế, chúc mừng giáo phận Bắc Ninh và dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Tin: Hà Như Nguyệt

Ảnh: Nguyễn Cường