Nhà thờ Tứ Cờ, xứ Dâu – 11 anh chị em gia nhập Giáo Hội

Vào lúc 3h chiều, Chúa Nhật IV mùa Vọng (23/12), Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ tế Thánh lễ và ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 11 anh chị em tân tòng tại nhà thờ Tứ Cờ, xứ Dâu.

Hiện diện trong Thánh lễ có cha xứ Inhaxiô Nguyễn Ngọc Tư, cha phụ tá Giuse Phan Tự Toán, quý cha dòng Chúa Cứu Thế, và đông đảo bà con dân họ Tứ Cờ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã nói về tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại nơi Chúa Giêsu. Đức cha mời gọi những người sắp được rửa tội ý thức rằng điều quan trọng là được Chúa yêu chứ ko phải được ai đó yêu thương.

Thánh lễ được tiếp tục diễn ra sốt sắng trong tâm tình yêu mến, hân hoan của mọi thành phần dân Chúa.

Được biết, giáo họ Tứ Cờ đã được hình thành năm 2015, với số lượng tín hữu ban đầu là 13 người. Trải qua 8 năm hình thành và phát triển, tới nay, giáo họ Tứ Cờ đã có 110 tín hữu. Nhờ công khó vun xới của các cha dòng Chúa Cứu Thế, hạt giống đức tin nơi đây đang ngày càng được phát triển và đơm bông kết trái.

Nguyện xin Chúa ban cho anh chị sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc khi được làm con cái Chúa. Xin Chúa ban giáo họ nhỏ bé này, mỗi ngày thêm đông số; cho các “em nhỏ” mới được tham dự vào nước Chúa đây, ngày càng thêm tuổi, thêm ơn khôn ngoan, đạo đức và sự nâng đỡ của tất cả mọi người trong dân Chúa.

Toán Phan