Nhóm Di dân khu vực giáo họ Trại Ngà – GLV giáo xứ Xuân Hòa thăm tặng quà cô nhi viện Martino Từ Phong.

Từ Phong ngày 31/03/2019: Nhóm Di dân khu vực giáo họ Trại Ngà cùng với GLV họ nhà xứ Xuân Hòa – Gx Xuân Hòa hành hương kính Đức Mẹ, thăm và tặng quà cho các em cô nhi Nhà Tình Thương Martino Từ Phong.

Chúng ta hãy sát cánh với những anh chị em của chúng ta đang cần được giúp đỡ, chia sẻ những của cải tinh thần và vật chất của chúng ta với họ.” (Sứ điệp Mùa Chay 2019- Đức Thánh Cha Phanxico).

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, cũng như thu mục vụ Mùa Chay 2019 của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Anh chị em di dân khu vực giáo họ Trại Ngà, cũng như anh chị em Giáo Lý Viên họ nhà xứ Xuân Hòa – Gx Xuân Hòa hành hương kính Đức Mẹ Từ Phong, đồng thời thăm, chia sẻ với các em cô nhi nhà Tình Thương Martino Từ Phong.

Lời mời gọi Mùa Chay: SÁM HỐI – CẦU NGUYỆN – BÁC ÁI, xin cho mỗi người chúng ta sống tinh thần Mùa Chay, đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày, nhờ đó Mùa Chay này thực là Mùa Chay Thánh của mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho có nhiều người có tấm lòng thơm thảo, biết mở rộng vòng tay yêu thương, cho đi để căn bệnh vô cảm bị đẩy lùi, nhất là nơi các bạn trẻ ngày nay. Amen.

BTT Tuphong