Home / Giáo hội Việt Nam / Những hình ảnh đầu tiên khoá Thường huấn Linh Mục giáo tỉnh Hà Nội đợt II tại giáo phận Thánh Hoá

About admingdbn

Check Also

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ II NĂM 2023 (18 …