Nữ Đaminh Bắc Ninh: Tĩnh tâm và thánh lễ khấn lại

“Theo Thầy” cũng là đề tài mà chị em Học viện được tìm hiểu và cầu nguyện trong suốt tuần phòng trước khi tuyên khấn lại. Quý chị em được cha giảng phòng Giuse Nguyễn Văn Chữ, O.P., hướng dẫn cho biết “hành trình để trở thành người môn sinh đích thực của Đức Giêsu”:

  • Phải nghe tiếng gọi của Ngài qua việc chìm sâu trong cầu nguyện.
  • Đi theo Đức Kitô để được ở với Ngài và để được Ngài sai đi thi hành sứ vụ.

26 chị em đã can đảm nói lên ước nguyện của mình trong Thánh lễ tạ ơn và tuyên khấn lại vào lúc 6g sáng ngày 21/07/2017, tại Tu viện Mẹ Trung ương Dòng. Chủ sự Thánh lễ là cha  Giuse Nguyễn Văn Chữ,O.P, cùng đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Văn Thủy, O.P, Đặc trách tu sĩ Giáo phận.

Để dẫn dắt cộng đoàn bước vào Thánh Lễ, cha chủ tế mời gọi mọi người cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã thương ban cho Giáo Hội nhiều tâm hồn biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa, cách riêng là các chị em hôm nay tuyên khấn lại.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế quảng diễn cách thế để có được sự sống đời đời không chỉ là tuân giữ những gì mà sách luật Môsê dạy, nhưng quan trọng là phải “đến theo Tôi” (Mc 10.17-22). Người tu sĩ phải can đảm bước theo chân Đức Giêsu cách triệt để.

Trước khi kết thúc bài chia sẻ, cha chủ tế nhắn nhủ các chị em tuyên khấn lại: Sau ngày hôm nay, chị em sẽ được Hội dòng sai đi thi hành sứ vụ tại các cộng đoàn, chị em hãy nhớ rằng, sứ vụ của chị em thành công hay thất bại không hệ tại ở khả năng đàn, hát hay những chuyên ngành chị em đã được học hỏi. Tài năng và kiến thức chỉ là những trang sức làm phong phú thêmcác hoạt động tông đồ của chị em; Nhưng sứ vụ của chị em thành công hay thất bại hệ tại ở việc biết kết hợp với Thiên Chúa, cậy nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần, vì Ngài là nguyên lý, là tác nhân chính. Chị em hãy khiêm nhường cầu xin Chúa dạy dỗ, hướng dẫn để chị em luôn sống và làm theo thánh ý Ngài, và biết vâng lời các vị hữu trách.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên lại lời khấn. Việc khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm, giúp các Khấn Sinh kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, hoàn toàn từ bỏ những “lời mời gọi ngọt ngào” của thế gian để chỉ sống cho một mình Thiên Chúa, là đối tượng duy nhất của lòng trí chị em.

Trước khi cha chủ tế ban phép lành cuối Thánh Lễ, một chị đại diện cho 26 chị em tuyên khấn lại cám ơn cha chủ tế cũng là cha Giảng phòng, cám ơn cha Đặc Trách tu sĩ, quý Bề trên, quý dì Ban Tổng Cố Vấn, quí chị em trong Hội dòng đã yêu thương, nâng đỡ chị em trong đời sống dâng hiến, và xin quý cha, quý bề trên cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để quý chị em tuân giữ những gì đã tuyên khấn và luôn chu toàn sứ vụ mà Hội dòng trao phó.

Sr. Têrêsa Trần Nhàn