Ơn Toàn Xá trong mùa đại dịch Covid-19

ƠN TOÀN XÁ TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19

(Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải ngày Thứ Sáu 20/3/2020 cho nạn nhân, cho thân nhân, cho các nhân viên y tế, cho những ai cầu nguyện)

“Anh em hãy hân hoan trong hy vọng, nhẫn nại trong khốn khó và trung thành trong nguyện cầu” (Roma 12:12). Những lời được Thánh Phaolô viết cho Giáo Hội ở Roma đang vang vọng suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, và đang hướng dẫn phán đoán của tín hữu trước tất cả mọi đau khổ, bệnh nạn và tai ương.

Trong thời khắc hiện nay, thời khắc mà toàn thể nhân loại, bị đe dọa bởi một thứ bệnh vô hình và âm ỉ, mà hiện nay đôi khi đã quen thuộc với tất cả đời sống của chúng ta, ngày ngày đang ghi dấu bởi những nỗi sợ hãi buồn thương, những mối bất ổn và nhất là bởi tràn lan những niềm khổ đau cả về thể lý lẫn luân lý.

Giáo Hội, theo gương của Vị Thày Thần Linh, luôn hết lòng chăm sóc cho bệnh nhân. Như Thánh Gioan Phaolô II đã chỉ vẽ, giá trị nơi đau khổ của con người có tính cách lưỡng diện: “Nó có tính cách siêu nhiên, vì nó bắt nguồn từ mầu nhiệm thần linh Cứu Chuộc thế giới, đồng thời nó cũng mang chiều kích sâu xa về nhân bản , vì nơi nó con người khám phá ra chính bản thân mình, nhân tính của mình, phẩm giá của mình, sứ vụ của mình” (Apostolic Letter Salvifici Doloris, 31).

Cả Đức Thánh Cha Phanxicô nữa, trong những ngày gần đây, đã tỏ ra lòng gắn bó thân phụ của mình và đã lập lại lời ngài mời gọi không ngừng cầu nguyện cho những ai bị nhiễm bệnh Coronavirus.

Để tất cả những ai đang chịu đau khổ bởi dịch bệnh COVID-19, ở trong chính mầu nhiệm đau khổ ấy, được tái nhận thức “nỗi đau khổ cứu chuộc của Chúa Kitô” (cùng nguồn, 30), Tòa Ân Giải này, ex auctoritate Summi Pontificis, tin tưởng vào lời Chúa Kitô và bằng tinh thần đức tin, cứu xét thứ dịch bệnh đang diễn ra này, một thứ bệnh cần phải sống bằng một tinh thần hoán cải riêng tư, ban tặng ân Ơn Xá như được sắp xếp sau đây.

Ơn Toàn Xá được ban cho thành phần tín hữu đang bị Coronavirus, những con người đang bị cách ly theo lệnh của thẩm quyền y tế, ở trong các bệnh viện hay ở nhà riêng của họ, miễn là, bằng một tinh thần xa lánh hết mọi tội lỗi, họ kết hiệp một cách thiêng liêng, qua truyền thông, vào việc cử hành Thánh Lễ, vào việc cầu Kinh Mân Côi, thực hành việc đạo đức Viếng Đàng Thánh Giá, hay các hình thức tôn sùng khác, hoặc ít là họ đọc Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha và một lời nguyện cầu sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, hiến dâng cơn thử thách này, bằng tinh thần đức tin nơi Thiên Chúa và bác ái với anh chị em mình, với ý muốn hoàn tất các điều kiện thông thường (xưng tội, hiệp lễ và cầu theo ý ĐTC), sớm bao nhiêu có thể.

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe, các phần tử trong gia đình và tất cả những ai, theo gương của Người Samaritano Nhân Lành, bản thân có cơ nguy bị lây nhiễm, chăm sóc cho bệnh nhân bị Coronavirus, theo những lời của Đấng Cứu Chuộc thần linh: “Không có tình yêu nào cao cả hơn là hiến mạng sống mình vì bạn hữu của mình” (Gioan 15:13), sẽ nhận được cùng tặng ân Ơn Toàn Xá này, với các điều kiện giống như thế.

Tòa Ân Giải này cũng sẵn lòng ban Ơn Toàn Xá, với các điều kiện tương tự, trong trường hợp dịch bệnh toàn cầu hiện nay, cho cả những tín hữu thực hiện một lần Viếng Thánh Thể, hay chầu Thánh Thể, hoặc đọc Thánh Kinh ít là nửa tiếng, hay lần hạt Mân Côi, hoặc Đi Đàng Thánh Giá, hay lần Chuỗi Kinh Thương Xót, để nài xin Thiên Chúa Toàn Năng chấm dứt dịch bệnh này, an ủi những ai bị nhiễm lây và ban ơn cứu độ đời đời cho những ai được Chúa gọi về với Ngài.

Giáo Hội cầu nguyện cho những ai không thể lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cùng với Của Ăn Đàng, bằng cách ký thác từng người và hết mọi người cho Lòng Thương Xót thần linh, nhờ mối liên kết các thánh cùng thông công, và bằng cách ban cho thành phần tín hữu này một Ơn Toàn Xá vào giờ chết, miễn là họ dọn mình xứng đáng và đã từng đọc một ít kinh nguyện trong cuộc đời của họ (trong trường hợp Giáo Hội bù đắp cho 3 điều kiện cần phải làm). Để có được ân xá này cần phải sử dụng tượng chịu nạn hay cây Thánh Giá (cf. Enchiridion indulgentiarum, no.12).

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội, Sinh Lực của Bệnh Nhân và là Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu, Vị Biện Hộ của chúng ta, giúp nhân loại đang trải qua khổ đau, bằng cách cứu chúng ta khỏi sự dữ của dịch bệnh này, và chuyển cầu cho chúng ta được hết mọi sự thiện cần cho phần rỗi và việc thánh hóa của chúng ta.

Sắc lệnh này hiệu lực bất kể những gì trái ngược.

Ban hành tại Roma, nơi Tòa Ân Giải, ngày 19/3/2020.

Hồng Y Mauro Placenza

Chánh Tòa Ân Giải

Krzysztof Nykiel

Nhiếp Chính

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320c.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

Tin liên quan