Phần thứ bốn Kinh bản Công giáo: Các kinh kính Chúa, Đức Mẹ và các thánh

Phần thứ bốn

CÁC KINH KÍNH CHÚA

 ĐỨC MẸ – CÁC THÁNH

Phần thứ bốn

CÁC KINH KÍNH CHÚA – ĐỨC MẸ – CÁC THÁNH

Lời Nguyện Chung

Kinh Xin Chúa Thánh Thần Ngự Xuống

Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Đ.C.G.S

Kinh Dâng Gia Đình Cho Thánh Tâm

Kinh Dâng Loài Người Cho Thánh Tâm

Kinh Đền Tạ Trái Tim Đ.C.G.S

Kinh Viếng Thánh Thể

Kinh Hiệp Lễ Thiêng Liêng

Kinh Dọn Mình Hiệp Lễ

Kinh Cám Ơn Hiệp Lễ

Kinh Tạ Lễ

Thánh Vịnh Sám Hối

Kinh Bởi Trời

Kinh Vực Sâu

Kinh Thánh Gia 

Kinh Đức Mẹ Vô Nhiễm

Dâng Hạt 

Kinh Ông Thánh Giuse

Kinh Ông Thánh Phêrô

Kinh Ông Thánh Đaminh

Kinh Bà Thánh Anna 

Kinh Bà Thánh Catarina

Kinh Ông Thánh Phanxicô Xaviê 

Kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tuần Chín Ngày

 


LỜI NGUYỆN CHUNG

Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi cực trọng vô cùng, chúng con là kẻ có tội, chẳng đáng cầu nguyện trước mặt Chúa, chúng con hợp ý cùng cả Hội Thánh mà xin Chúa gìn giữ cộng đồng dân Chúa là các tín hữu khắp nơi được mọi sự lành. Xin Chúa phù hộ Đức Giáo Hoàng T… và (các) Đức Giám Mục giáo phận chúng con, cùng các đấng bậc trong Hội Thánh ngày càng được ơn phúc. Xin phá các sự khó khăn trong Hội Thánh cho Đạo Đức Chúa Trời ngày càng thịnh, xin phù hộ chính phủ trị nước được bình an. Xin Chúa trả công cho những kẻ làm ơn cho chúng con được lên thiên đàng. Xin cho linh hồn ông bà cha mẹ, anh chị em họ hàng chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin cho những người chịu khổ vì Đạo được vững vàng xưng Đạo ra trước mặt thiên hạ. Xin cho các kẻ sắp qua đời được khỏi sa chước cám dỗ và chịu các phép Nhiệm tích cho xứng đáng. Xin Chúa phù hộ cho các tín hữu trong xứ họ chúng con được lòng tin cậy mến, xin cho các dân tộc được nhận biết phụng sự Chúa và được mọi sự lành hồn xác. Xin Chúa tha thứ hoặc giảm bớt hình phạt cho các linh hồn luyện ngục được chóng lên thiên đàng. Những ơn trên đây, chúng con cầu xin vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

KINH XIN CHÚA THÁNH THẦN  NGỰ XUỐNG

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống và từ trời tỏa sáng quang minh trên chúng con. Chúa là Cha kẻ nghèo hèn, là Đấng ban phát mọi ơn lành, là ánh sáng soi các tâm hồn, xin ngự xuống trên chúng con. Chúa là Đấng an ủi tuyệt vời, là khách hiền dịu ngự trong tâm hồn, là sự an nghỉ trong lao nhọc, là mát dịu trong nóng bức, là yên ủi trong lệ sầu.

Ôi ! Ánh sáng hồng phúc vô biên, xin đổ xuống tràn đầy tâm hồn các tín hữu. Nếu không có Chúa thì không có gì vẹn sạch nơi loài người, xin thanh tẩy những gì dơ nhớp, tưới ẩm những lòng khô khan, chữa lành những nơi thương tích. Xin uốn mềm những gì cứng rắn, sưởi ấm những tâm hồn nguội lạnh, làm thẳng những gì sai lệch. Xin ban cho các tín hữu là những kẻ tin cậy nơi Người được bảy nguồn ơn Thánh. Xin thưởng công các nhân đức, xin đưa họ về bến cứu độ trường sinh và ban cho họ phần thưởng muôn đời. Amen.

 KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con, từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn, mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con, Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết.  Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con, chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên, xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng con là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng, nay ơn trên trời soi sáng thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình chỉ thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim Cực Thánh. Chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng, chúng con hợp một ý cùng Bề trên, mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu. Chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội; chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời; mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm, sự sống sự chết, tài trí của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Lạy Trái Tim Cực Thánh! Hãy cai trị trong lòng chúng con, xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ. Xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho đức giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu, xin phù hộ cho các linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng ! Hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng con lên thiên đàng, hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO THÁNH TÂM

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho bà Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a biết: lòng Chúa ước ao cai trị các gia đình tín hữu. Hôm nay chúng con đến công khai nhận quyền tuyệt đối Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn gia đình chúng con từ nay sống theo hạnh thánh Chúa, dứt bỏ tinh thần thế tục, trổ sinh các nhân đức, xứng đáng được sự bình an Chúa hứa ban ngay từ đời này.

Chúng con nguyện giữ đức tin chân thật nguyên tuyền, để Chúa cai trị trí chúng con. Chúng con nguyện tận tình mến yêu Chúa, siêng năng rước lễ cho lửa mến hằng cháy, để Chúa cai trị lòng chúng con luôn.

Lạy Trái Tim Cực Thánh ! Xin Chúa thương chủ tọa mỗi lần chúng con hội họp, xin chúc lành cho mọi việc hồn xác chúng con, loại trừ mọi nỗi lo âu, thánh hóa các sự vui mừng, hộ giúp chúng con trong những cơn gian khổ.

Lạy Trái Tim Cực Thánh ! Nếu chẳng may chúng con có ai làm cực lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc nhủ cho người đó biết, Chúa hằng nhân từ thương xót kẻ ăn năn sám hối.

Khi gia đình chúng con có ai qua đời, mà phải tang sầu ly biệt, thì mọi người kẻ khuất người còn, sẽ khâm phục ý định Chúa và tự an ủi nhau: có ngày toàn thể gia đình chúng con sẽ tái hợp trên trời, hát mừng vinh quang Chúa, và cảm tạ các ơn lành Chúa muôn đời.

Vạn tuế Thánh Tâm Chúa Giêsu, là Vua cao cả, và là Cha nhân hiền của chúng con. Amen.

KINH DÂNG LOÀI NGƯỜI CHO THÁNH TÂM

Lạy Đức Chúa Giêsu là Đấng rất nhân lành, đã chuộc tội cả loài người. Xin Chúa đoái thương, chúng con lấy lòng khiêm nhường, đang sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa. Chúng con vốn thuộc về Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa liên. Song chúng con ước ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa, thì ngày hôm nay chúng con quyết tâm đến dâng mình cho Trái Tim cực trọng Chúa. Thương ôi ! Có nhiều người chưa biết Chúa, lại nhiều kẻ đã lỗi các giới răn mà khinh dể Chúa. Xin Chúa cực khoan cực nhân, thương gọi những kẻ ấy trở về làm tôi Trái Tim Cực Thánh Chúa.

Xin Chúa chẳng những là làm Vua các kẻ lành chẳng lìa bỏ Chúa bao giờ, mà lại làm Vua các con bội bạc đã bỏ Chúa, cùng đưa họ về nhà Cha là Trái Tim Chúa cho sớm, để họ khỏi đói khát và khỏi chết vô cùng.

Xin Chúa làm Vua những kẻ lầm lạc, đưa họ về đàng thật nẻo chính, để mọi người đều tin như nhau và chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa Chiên.

Lạy Chúa, xin ban sự sống bình an và tự do cho Hội Thánh Chúa càng ngày càng thịnh, cho các dân tộc được tin theo Đạo chính, để mọi người khắp nơi đồng thanh kêu lên rằng: Ngợi khen Trái Tim Cực Thánh, đã ban mọi sự lành cho chúng con. Sáng danh Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

 

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh dể Chúa. Nay chúng con sấp mình trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm xỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Nhưng chúng con nghĩ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ: chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng cứu độ, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa tội, mà từ bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các thánh, những lời xỉ nhục bỉ báng các đấng thay mặt Chúa, những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép nhiệm tích Yêu Mến. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy, ít là chúng con xin dâng công đền tội, xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà nay còn dâng trên bàn thờ hằng ngày. Lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ đồng trinh, và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ nay về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên giục cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân ! Chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà đền tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín, lo biệc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH VIẾNG THÁNH THỂ

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria Đồng Trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con, là đêm sau hết, khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa, khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi Thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật. Vì vậy, dù con mắt chúng con xem chẳng thấy thì phải có Đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho được vững vàng thay vì con mắt chúng con xem thấy. Chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy ngợi khen phép Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH HIỆP LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, và con ước ao rước lấy Chúa ngự vào linh hồn con, nhưng mà bởi vì bây giờ con không được chịu lễ thật, thì con xin chịu lễ thiêng liêng, con kết hợp với Chúa, chẳng khác gì Chúa ngự thật trong lòng con vậy. Con hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa đừng để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Lạy Đức Chúa Giêsu, con xin Chúa lấy lửa kính mến Chúa, là lửa mạnh sức êm dịu đốt hết lòng con tan đi. Con xin cho con được chết vì lòng kính mến Chúa, bởi Chúa đã chịu chết vì lòng thương yêu con. Ôi! Chúa có lòng thương yêu người ta, mà người ta chẳng kính mến, chẳng nhận biết Chúa thương yêu người ta dường ấy. Lạy Chúa là bạn linh hồn con, bao giờ con được kính mến Chúa cho hết lòng hết sức. Ngợi khen sáng danh Đức Chúa Giêsu, là Đấng chúng con kính mến, là sự sống chúng con, là mọi sự chúng con. Ngợi khen sáng danh Đức Bà là Đấng chúng con cậy trông. Amen.

KINH DỌN MÌNH HIỆP LỄ

             Giêsu lạy Chúa uy linh

Chúa thương nhân loại giáng sinh làm

người

Trước ngày chịu chết cứu đời

Chúa ban Mình Thánh dưỡng nuôi linh hồn

Chúa truyền hết thảy chúng con

Phải ăn Mình Chúa là nguồn sức  thiêng

Dù con không thấy nhãn tiền

Nhưng Lời Chúa phán con tin vững vàng

Dù con tội lỗi khô khan

Nhưng con trông cậy Chúa ban ơn lành

Yêu con Chúa đã hy sinh

Yêu con Chúa đã hiến mình vì con

Con yêu Chúa hết trí khôn

Yêu hết tâm hồn yêu hết sức con

Lòng con thống hối lo buồn

Vì con tội lỗi phụ ơn dường nào

Lòng con hổ thẹn biết bao

Thấy mình không đáng Chúa vào lòng con

Như nai khát nước tìm nguồn

Hồn con khát Chúa cũng luôn mong chờ

Kết hợp cùng Chúa Giêsu

Là nguồn nước sống là kho lương thần

Nuôi con lữ thứ trần gian

Tới ngày dự tiệc hân hoan Nước Trời.

KINH CÁM ƠN HIỆP LỄ

Con thờ lạy Chúa chí tôn

Đoái thương ngự xuống lòng con giờ này

Hợp cùng trời đất muôn loài

Hợp cùng sông biển cỏ cây núi đồi

Hợp cùng thần thánh trên trời

Con ca tụng Chúa đời đời hiển vinh

Tạ ơn Chúa rất nhân lành

Đã thương ban Thịt Máu Mình nuôi con

Con dâng cho Chúa xác hồn

Việc làm, đời sống, vui buồn, khổ đau

Nguyện xin Mình Thánh nhiệm mầu

Giữ con hồn xác trước sau an lành

Cho con giữ Đạo nhiệt tình

Sau lên hưởng phúc trường sinh thiên đàng

Xin phù hộ Đức Giáo Hoàng

Cùng Hàng Giáo phẩm và đoàn giáo dân

Xin ban xuống mọi ơn cần

Cho người thân thuộc xa gần của con

Xin thương kẻ khuất người còn

Xin cho Tổ quốc con muôn phúc lành

Cho người tội lỗi sửa mình

Cho người đau khổ cậy tin không sờn

Quyết tâm con mến Chúa hơn

Tránh xa tội lỗi giữ ơn trung thành

Quyết tâm con sống trọn lành

Xứng con Cha Cả hiển vinh trên trời.

KINH TẠ LỄ

Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con, lễ vừa xong, chúng con sắp ra về, chúng con sẽ đem Chúa về với chúng con. Chúng con sẽ về gia đình, sẽ đến nhà trường, sẽ vào công sở hay ra đồng ruộng, Chúa luôn luôn ở với chúng con. Chúng con sẽ ra sức ăn ở lành thánh, để cho mọi người biết, chúng con là con cái Cha Cả trên trời. Amen.

 

THÁNH VỊNH SÁM HỐI

(Nguyện giỗ – Cầu hồn)

Chúa ôi thương xót con cùng

Tùy theo lượng Chúa khoan hồng từ bi

Tội con xin Chúa xóa đi

Tùy theo lòng Chúa muôn bề xót  thương

Bởi vì con biết tỏ tường

Tội con trước mặt rõ ràng thường xuyên

Tội con phạm đến Chúa liên

Con làm sự dữ trước Thiên Nhan Người

Con mang tội lúc còn thai

Mẹ con mang tội những ngày thai sinh

Xin dùng hương thảo tẩy thanh

Để con hơn tuyết sạch tinh trắng ngần

Để con nghe biết hỷ hoan

Để rúm xương tàn con cũng vui luôn

Xin quay mặt khỏi tội con

Vết nhơ tội lỗi tâm hồn xóa cho

Tạo cho con tâm tư thanh tịnh

Một tinh thần vững mạnh canh tân

Đừng xua con khỏi Thiên Nhan

Thánh Linh của Chúa luôn ban đừng rời

Bồi hoàn lại niềm vui cứu độ

Nâng tinh thần rộng mở hăng say

Để con chỉ bảo đường ngay

Cho người tội lỗi sớm quay trở về

Lạy Thiên Chúa từ bi cứu độ

Miệng môi con xin mở Chúa ơi

Để con công bố những lời

Ngợi khen Thiên Chúa muôn đời công

minh

Chúa không thiết hy sinh hiến tế

Cũng không ưng của lễ toàn thiêu

Nhưng mà của lễ Chúa yêu

Là lòng thống hối trăm chiều nát tan

Chúng con nguyện Chúa chí nhân

Cho linh hồn ấy (T…) nghỉ yên đời đời

Hợp cùng thần thánh Nước Trời

Sống trong hạnh phúc sáng ngời muôn năm

Như lời Chúa đã hứa ban

Sự sống vĩnh hằng cho kẻ cậy tin.

KINH BỞI TRỜI

(Nguyện giỗ – Cầu hồn)

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bởi Trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được cứu độ, thì nay chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho linh hồn (T…, các linh hồn) đã xin cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi chốn luyện tội, thì xin mở cửa tù ngục ấy cho ra, mà đem đến chốn hưởng mọi sự vui thật là Nước Thiên Đàng, vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

KINH VỰC SÂU

(Nguyện giỗ – Cầu hồn)

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa chấp nhận lời con kêu van, xin lắng nghe tiếng con kêu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì Lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi cho tất cả những ai làm dân Người.

Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.

KINH THÁNH GIA

Lạy Thánh Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, là Ba Ngôi rất thánh ở trần gian, là gương mẫu và Bảo Trợ các gia đình Công giáo. Chúng con đến với Thánh Gia để chiêm ngắm đời sống tốt lành của Thánh Gia và xin ơn hộ giúp chúng con noi theo gương nhân đức mà Thánh Gia để lại cho chúng con.

Lạy Thánh Giuse là gương mẫu tuyệt  vời  cho  bậc  làm  cha  và  làm trưởng gia đình. Người luôn giữ linh hồn trong sạch, nhẫn nại trong gian khổ, bền bỉ trong cầu nguyện, tận tụy trong cần lao, thầm lặng trong sinh hoạt, và quên mình trong phục vụ. Xin Người thương giúp chúng con và chuyển cầu cho các gia đình có một người chồng người cha theo mẫu gương Người.

Lạy Đức Maria là Đấng đầy ơn Thiên Chúa, là Mẹ tình yêu trong sạch, có phúc hơn mọi người nữ, và là gương sáng cho mọi người làm vợ làm mẹ gia đình. Xưa trong tiệc cưới Ca-na, Mẹ đã cảm thông với nhà đám trong tình cảnh thiếu rượu. Ngày nay, xin Mẹ cũng thương giúp gia đình chúng con trong cảnh thiếu thốn phần hồn phần xác.

Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã sống ba mươi năm trong gia đình, để thánh hóa gia đình và làm gương cho các người con biết phục tùng cha mẹ, càng thêm tuổi càng khôn ngoan đạo đức trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Chúng con xin dâng cho Chúa gia đình chúng con, với cuộc đời hiện tại và tương lai của mỗi người.

Nguyện xin Chúa luôn luôn ở với chúng con khi vui cũng như lúc buồn, ngày bình an cũng như khi gian khổ. Có Chúa mọi sự sẽ trở nên tốt lành, thiếu Chúa chúng con sẽ gặp nhiều bất hạnh. Nguyện xin Chúa cho chúng con khi an vui biết nâng lòng cảm tạ, khi gian khổ tuyệt đối cậy trông, khi sa ngã mau chóng trở về. Để được ơn Chúa hộ giúp, chúng con hứa ra sức biến gia đình chúng con thành nhà cầu nguyện, tối sớm đọc kinh, thành trường học đạo bồi dưỡng đức tin, thành nơi luyện đức, nhất là đức nhẫn nại, bác ái và hy sinh.

Kính xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện, Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

KINH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lạy Đức Bà Maria chẳng mắc tội Tổ tông truyền là Mẹ con, dù con là kẻ rốt hết các kẻ có tội, hôm nay con cũng chạy đến cùng Đức Bà là Mẹ Chúa Trời, là Nữ Vương trên trời dưới đất, là Đấng Bảo Trợ bầu cử cho kẻ có tội, cùng là Đấng các kẻ có tội cậy trông phải chạy đến thay thảy. Con kính lạy ngợi khen tạ ơn Đức Bà, vì các ơn Đức Bà đã ban cho con xưa nay, nhất là vì con đã đáng sa hỏa ngục nhiều lần, mà Đức Bà đã chữa con cho khỏi.

Lạy Đức Bà là Nữ Vương rất đáng kính mến, con kính mến Đức Bà bây giờ, cùng sẽ kính mến Đức Bà cho đến trọn đời. Con lại dốc lòng ra sức khuyên giục người ta kính mến Đức Bà nữa. Mọi sự lành con trông mong, cùng việc rỗi linh hồn con, thì con cậy nhờ Đức Bà cùng phó thác trong tay Đức Bà hết cả.

Con xin Đức Bà là Mẹ nhân lành, nhận lấy con làm tôi tớ Đức Bà, mà bởi vì Đức Bà có thế rất mạnh trước mặt Đức Chúa Trời, thì xin Đức Bà đừng để cho con phải chước cám dỗ bao giờ, nếu khi con có gặp chước cám dỗ, thì xin Đức Bà thêm sức cho con được chống trả cho đến sau hết, lại xin cho con được thật lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, mà được ăn mày chết lành.

Lạy Đức Bà là Mẹ con, xin vì Đức Chúa Trời mà Đức Bà hằng phù hộ che chở con liên, nhất là trong giờ sau hết, xin Đức Bà đừng bỏ con lúc nào, một bênh vực con cho đến khi con được lên Thiên đàng, hát mừng ngợi khen lòng lành Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.

 

DÂNG HẠT

Maria Mẹ thảm sầu

Tâm hồn Từ Mẫu cao siêu tuyệt vời

Hai hàng nước mắt tuôn rơi

Đứng bên thập giá Con Người hiến thân.

Lòng Người đau đớn vô ngần

Tựa như gươm sắc bạo tàn đâm qua

Ai không thương khóc xót xa

Ngắm nhìn Mẹ Chúa bao la thảm sầu.

Thấy Con Người chịu khổ đau

Chân tay đanh đóng trên đầu mạo gai

Thấy Con vì tội loài người

Đau phiền hấp hối thở hơi cuối cùng.

+ + +

Maria Mẹ tín trung

Cho con ghi tạc vào lòng thật sâu:

Năm thương tích Chúa nhiệm mầu

Để con yêu Chúa trước sau vẹn toàn

Để con cùng Mẹ khóc than

Để con cùng Mẹ chia phần đau thương.

+ + +

Maria Mẹ yêu đương

Cho con theo Mẹ trên đường hy sinh

Sẵn sàng vì Chúa quên mình

Say sưa khổ giá nhiệt thành tiến lên

Luôn luôn giữ vững niềm tin

Khổ đau có Mẹ dịu hiền ủi an

Như xưa Mẹ đã đứng gần

Để an ủi Chúa hiến thân với Người

Quyết tâm con hứa trọn đời

Xác hồn phó thác ở nơi Mẹ lành

Mong ngày thẩm phán công minh

Chúa ban con được trường sinh thiên đàng.

Hát mừng Thiên Chúa vinh quang

Sướng vui cùng Mẹ vẻ vang đời đời.

 

KINH ÔNG THÁNH GIUSE

Lạy ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải, chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy vững vàng mà xin ông Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc tội tổ tông truyền, và với lòng thương mến, Người đã ẵm bế Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin ông Thánh Giuse đoái thương Hội Thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc, lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn. Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà rất cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng quyền thế đang ở trên trời, hãy gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương và che chở chúng con, đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỷ, như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì nay chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng chuyển cầu cho chúng con được bắt chước Người và trông cậy vì quyền thế Người, để được giữ Đạo cho trọn, cùng được chết lành và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

KINH ÔNG THÁNH PHÊRÔ

Lạy Thánh Phêrô là tông đồ trưởng Đức Chúa Giêsu, là Đầu cùng cột trụ Hội Thánh, là Thầy dạy sự chân thật, là vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng đức tin, Chúa đã ban cho Người chìa khóa Nước Trời: “Những gì Người cầm buộc ở dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; những gì Người cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

Chúng con nhận Người làm Bảo trợ, xin Người gìn giữ chúng con cho khỏi miệng sói rừng là ma quỷ. Chúng con cũng xin Người chuyển cầu cho mọi dân tộc được biết Đạo Thánh Chúa cùng với chúng con nên một đoàn chiên, theo một Chúa Chiên. Sau cùng, khi chúng con từ trần, xin Thánh Phêrô mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào hưởng phúc cùng Thánh Phêrô đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH ÔNG THÁNH ĐA-MINH

Lạy Thánh Đa Minh là tổ phụ nhân hiền của chúng con, khi xưa vì lòng mến Chúa và thương các linh hồn. Cha đã lập ra Dòng Thuyết Giáo chuyên lo dạy Đạo cho mọi người. Cha còn lập ra Dòng Nhì và Dòng Ba với mục đích giúp những người muốn nên lành thánh và tham gia việc tông đồ trong Giáo hội, dòng Cha sáng lập nay đã lan tràn khắp thế giới như cây xanh tươi sinh nhiều hoa trái. Trước khi qua đời, Cha đã khuyên con cái đừng khóc thương và Cha hứa khi về trời sẽ chăm sóc chúng con hơn khi ở trần thế. Chúng con nguyện xin Cha luôn nhớ lời đã hứa, gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ phần hồn phần xác, và chuyển cầu cho chúng con được trung thành sống theo đường lối Cha đã vạch, để sau chúng con được hưởng phúc cùng Cha trên thiên đàng. Amen.

KINH BÀ THÁNH AN-NA

Lạy Bà Thánh An-na là Mẹ Đức Maria Nữ Vương trời đất, Bà có phúc vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời, mặt tăng. Bà là Đấng sang trọng bởi dòng dõi vua Đavít, Bà là Đấng khiêm nhường và đầy nhân đức, nên Đức Chúa Trời đã ban cho Bà chức cao trọng làm Bà Ngoại Chúa Kitô, Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là các việc lành phúc đức. Bà như mạch nước trong làm cho người ta khỏi khát, Bà như khóm mân côi trổ bông hoa thơm ngát, chúng con hết lòng trông cậy, chọn Bà làm Bảo trợ, xin Bà thương che chở chúng con khỏi chước ba thù, thấy và không xem thấy, xin phù hộ chúng con còn sống nơi lữ thứ trần gian, xin chuyển cầu trước tòa Chúa và Đức Mẹ cho chúng con được mọi ơn lành hồn xác để khi qua đời chúng con được về quê thật, hưởng nhan Chúa Giêsu, Đức Maria và Bà Thánh Anna đời đời. Amen.

KINH BÀ THÁNH CA-TA-RI-NA

Lạy Bà Thánh Ca-ta-ri-na đồng trinh, Bà sống ở trần gian có ba mươi ba năm mà đã nên gương sáng cho các tín hữu về đời sống đạo đức thánh thiện, siêng năng cầu nguyện hãm mình. Bà đã hòa mình vào cuộc sống hằng ngày để nâng đỡ những người đau khổ, thăm viếng các bệnh nhân, thương giúp những người yếu đuối.

Vì nhiệt thành với cộng đồng Dân Chúa, Bà đã làm những việc trọng đại giúp ích cho Giáo hội, nhất là vận động đưa Đức Giáo Hoàng bị lưu vong trở về Rôma.

Xin Bà Thánh Ca-ta-ri-na chuyển cầu cho chúng con được theo gương Bà, trung thành giữ các giới luật Chúa, siêng năng cầu nguyện hãm mình, chuyên lo việc tông đồ và thi hành đức bác ái với mọi người, để sau chúng con được hạnh phúc cùng Bà trên thiên đàng. Amen.

KINH ÔNG THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê

       Lạy Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê là Bảo trợ các xứ truyền giáo nhất là trong miền Á Đông. Khi xưa vì suy ngắm Lời Chúa dạy: “Được lợi cả trần gian mà mất linh hồn nào được ích gì”. Nên Người đã từ bỏ mọi danh lợi thế tục để dâng mình cho Chúa và đi giảng Đạo cho các dân ngoại. Hơn mười năm trời nhiệt thành với nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, đời sống của Người đã là một cuộc hành trình không ngừng. Bước chân của Người đã đi khắp các thành thị thôn quê, tiếng của Người đã vang lên từ Ấn Độ đến Nhật Bản, Người đã đem hàng trăm nghìn linh hồn về với Chúa.

Lạy Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, xin Người chuyển cầu cho các dân tộc, nhất là trong miền Á Đông này, được nhận biết đạo Chúa Kitô. Xin cho chúng con được trung thành sống Đạo và ra sức theo gương Người, nhiệt tình đem Chúa đến cho anh em chúng con, nhất là bằng cầu nguyện và gương sáng, để sau chúng con được hưởng hạnh phúc cùng Người trên trời. Amen.

 

KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

TUẦN CHÍN NGÀY:

Ngày thứ nhất

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, còn gì thỏa lòng con bằng được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ ?

Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ, linh hồn con thêm hăng hái cậy trông, khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc loài người và cũng là Chúa con, đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành mà Mẹ là Mẹ Người, hẳn Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, và Người sẽ chuẩn y lời Mẹ, Người đã minh chứng: Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế, nên con dám nài xin Mẹ, trong Tuần Chín Ngày này, ban cho con như ý con xin, con hết lòng cầu nguyện và vững cậy rằng: Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

(Lưu ý: Sau mỗi thứ đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng Danh, kinh Hãy Nhớ trang 22: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh…)

Ngày thứ hai

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay, chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa và là Con Mẹ mà thôi, mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy. Vì thánh ý Chúa định, và bởi lòng lành Mẹ vui nhận, nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ. Mẹ quên sao được những lời mà Đức Chúa Giêsu, lúc gần tắt hơi trên thánh giá, đã trối loài người chúng con cho Mẹ ?

Chúa Giêsu vì kinh khiếp thánh giá sau này, đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ, nhờ Mẹ phù trì an ủi, ấy là hết các linh hồn đang đau khổ, và cũng là linh hồn đau khổ của con, trong lúc này đang lấy quyền làm con Mẹ, chạy đến nài xin Mẹ dủ lòng thương giúp.

Lạy Mẹ, con xin thật thà thưa cùng Mẹ, con được làm con Mẹ thì phúc cho con là dường nào? Lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết được. Con cũng đến tỏ bày điều con cầu xin cùng Mẹ, là điều Mẹ đã biết rồi. Vậy, lạy Mẹ nhân từ, xin nhận lời con khẩn nguyện. 

(Lạy Cha…)

Ngày thứ ba

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ. Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy,  thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ. Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Lại thấy tổng lãnh thiên thần Ga-bi-ri-ê là sứ thần Thiên Chúa kính chào Mẹ: “Đầy ơn phúc”, cùng thấy tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e làm cho con biết rằng: Mẹ là Đấng quản đốc các đạo binh thiên quốc. Tay Mẹ lại đang nắm tay Vua Cả trên hết các Vua. Mọi sự này nhắc cho con biết rằng: Mẹ là “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”, là Đấng tô điểm vũ trụ, là Đấng Chúa đã đặt làm Mẹ Ngôi Hai ra  đời.  Thật  Mẹ  là  Đấng  rất  trinh khiết, rất thánh thiện, rất lạ lùng. Mẹ là vực sâu thẳm chứa đầy sự trọn lành tốt đẹp, Mẹ là Nữ Vương trời đất.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen, con vui mừng mà tung hô sự thánh đức và hiển vinh Mẹ. Chức cao trọng Mẹ chẳng những không làm cho con sợ hãi, mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa. Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế, chỉ vì sự rỗi linh hồn chúng con, mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy, cũng là để giúp chúng con lo việc rỗi linh hồn vậy. Lạy Mẹ khôn sánh,  con  cúi  xin  Mẹ  dùng  quyền phép cao cả mà nhận lời con nguyện.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ tư

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung dịu dàng Mẹ, làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng an ủi. Mẹ khác nào Cây Thánh đã trổ sinh một hoa vẹn tuyền, thơm đủ mọi mùi nhân đức, ấy là Chúa Giêsu Con Mẹ. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con, thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa. Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng: Mẹ chính là “Sao Mai” đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi, ngày hưởng hạnh phúc vô cùng. Mẹ quả là ngôi “Sao biển” chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mù mịt.

Lạy Mẹ rất đáng mến, Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con trở nên nhẹ nhàng biết bao và cho ách Chúa Giêsu ra êm ái dường nào !

Càng suy nghĩ đến Mẹ thì lòng con càng được vui mừng; đọc tên rất thánh Mẹ, làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bình an. Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng: Lạy Mẹ rất đáng mến yêu, con rất kính mến Mẹ. Cậy nhờ Mẹ, và hợp cùng Mẹ, thì con lại được hết lòng kính mến Con Cực Thánh Mẹ. Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông, xin Mẹ vui nhận lời chúng con khẩn nguyện.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ năm

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con suy ngắm bức chân dung Mẹ, thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ, vì con thấy rõ ràng Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết. Kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay, là Đấng đã phải chịu đóng đanh trong lòng, trước khi phải chịu đóng đanh vào thánh giá, Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu thì ra như run sợ, mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi. Bởi vậy, Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời. Những sự thống khổ ấy làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao ; Mẹ thật là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người, và rất có quyền thế bầu chữa chúng con, trước tòa Chúa công thẳng vô cùng. Lạy Đức Bà Maria, con xin hợp cùng Mẹ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ, lại xin hợp cùng Con Mẹ mà chia phần khốn cực của Mẹ. Con lo buồn vì chính tội con đã đóng đanh Chúa Giêsu vào Thánh giá, và làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ phải chịu đau đớn vô ngần, con dám cậy vì những sự đau đớn ấy, mà đến cầu xin Mẹ.

Xin Mẹ ban cho con động lòng ăn năn khóc lóc, và can đảm mà xa lánh tội lỗi. Xin Mẹ hãy vui lòng nhận lời con cầu xin cùng Mẹ trong Tuần Chín Ngày này.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ sáu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết: Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều. Chính vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con, nên sự đau khổ kia đã làm cho Mẹ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con. Lòng thương yêu ấy con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ, vì Mẹ chẳng nhìn Con Cực Thánh Mẹ, mà lại đăm đăm chú ý đến con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đầy này. Ôi ! Một linh hồn phải gian truân mà gặp kẻ thân ái gánh đỡ phần đau khổ, thì được sung sướng là dường nào ! Nay tấm lòng thân ái ấy, lại là tấm lòng một người mẹ, như Mẹ, là Đấng rất nhân từ thương xót, đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con vậy.

Lạy Mẹ hay yêu mến, con sấp mình dưới chân Mẹ, mà trông cậy vững vàng: không bao giờ Mẹ bỏ con. Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khó kêu van, xin Mẹ phán một lời an ủi linh hồn con, và ban cho con ơn con cầu cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ.  

(Lạy Cha…)

Ngày thứ bảy

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con chạy đến cùng Mẹ, kêu van xin Mẹ, vì chính Mẹ sẽ nhận lời con.

Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa, vì Thánh ý Chúa đã định, mọi ơn người ta được đều bởi tay Mẹ ban phát cho. Bức chân dung Mẹ nhắc con nhớ rằng: Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ sầu bi thống thiết, và cũng là Mẹ loài người chúng con. Là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ được quyền dùng mọi công nghiệp Người, và khiến Người theo ý Mẹ. Là Mẹ sầu bi thống thiết, Mẹ có thể đem những sự khốn cực của Mẹ hợp cùng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, mà lập thành kho tàng cứu loài người. Là Mẹ nhân loại, Mẹ đã ưng thuận giúp đỡ phù trì chúng con.

Con tin thật rằng: linh hồn nào được Mẹ bảo hộ, thì chẳng phải Chúa ruồng bỏ, mà cũng không bao giờ phải sa hỏa ngục. Con lại tin vững vàng: ai lấy lòng trông cậy kêu van Mẹ, thì thế nào cũng được Mẹ che chở bênh vực cho.

Với lòng tin cậy ấy, con dám chạy đến cùng Mẹ, xin Mẹ cho con được lòng trung nghĩa làm tôi Mẹ. Có thế con mới trông chắc được ơn bền đỗ và được rỗi linh hồn. Lại xin Mẹ hãy rủ lòng thương, ban ơn con xin cùng Mẹ trong Tuần chín ngày này.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ tám

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, khi con suy đến nết hư và sự túng cực con, và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành cùng quyền phép cao cả Mẹ, thì thấy linh hồn con run sợ, tội lỗi như con mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc, thật là một sự quá táo bạo !  Song nhìn bức chân dung êm ái của Mẹ, thì như con nghe Mẹ phán bảo rằng: “Hỡi con! Hãy trông cậy, Mẹ chẳng là Mẹ lân ái ru? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp”. Tước hiệu: “Mẹ Hằng Cứu Giúp” chẳng phải là tỏ ra rằng: Mẹ phải đỡ đần chúng con trong mọi nỗi khốn khó ru?

Vậy, thân lạy Thánh Maria ! Nay con đến nài xin lòng nhân từ Mẹ, con hết sức trông cậy ở lòng khoan dung của Mẹ.

Xin Mẹ che chở con, xin Mẹ cứu vớt con, xin Mẹ yên ủi con.

(Lạy Cha…)

Ngày thứ chín

       Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay là cuối tuần chín ngày, hằng ngày trong tuần này, con đã đến kêu van dưới chân Mẹ. Hôm nay con còn đến thiết tha kêu van Mẹ hơn mọi lần khác. Con trông cậy vững  vàng:  Mẹ  đã  nghe  lời con, hoặc Mẹ ban ơn con xin, hoặc Mẹ ban cho con ơn nào quý trọng hơn nữa. Cậy vì Chúa Giêsu Con Mẹ, cậy vì sự đau đớn khốn cực Mẹ, cậy vì lòng nhân từ thương xót Mẹ, cậy vì tước hiệu: “Mẹ Hằng Cứu Giúp”, con dám mong Mẹ nhận lời con nguyện xin. Ôi! Tước hiệu rất khả ái “Mẹ Hằng Cứu Giúp” dễ làm cho con can đảm cầu xin Mẹ, và như nhắc bảo con rằng: có thể cậy trông hằng phút trong đời con, cậy trông khi thiếu thốn, cậy trông khi gian nan, cậy trông khi đau khổ, cậy trông Mẹ ban cho mọi ơn phúc cần liên mãi.

       Lạy Mẹ, con hết lòng trông cậy Mẹ, con lại tận tình cảm tạ Mẹ, vì những ơn Mẹ đã ban, vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ. Con sẽ cầu khẩn Mẹ cho đến hơi thở sau hết, đợi ngày lên Thiên đàng, để kính mến, ngợi khen và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng. Amen.

(Lạy Cha…)